Venezuela ngừng sử dụng đôla Mỹ trong giao dịch dầu khí và vàng: sự tấn công vào hệ thống petrodollars

Hệ thống petrodollars – đô-la dầu mỏ Sự phát triển của loài người đã trải qua nhiều thời kỳ đồ đá, đồ đồng … và bây giờ là thời dầu …

Read More