Các gia đình Trung Quốc bị bắt gỡ ảnh Chúa để treo ảnh Tập Cận Bình

19/11/2017 Nguồn: Các gia đình Trung Quốc bị bắt gỡ ảnh Chúa để treo ảnh Tập Cận Bình – Nhà Thờ Thái Hà Tác giả: Anna Huê (theo Ucanews) Giáo hội lo sợ …

Read More