Siêu trăng, trăng máu và trăng xanh hội tụ cùng một ngày sau hơn 150 năm

25/01/2018 Nguồn: http://ndh.vn/sieu-trang-trang-mau-va-trang-xanh-hoi-tu-cung-mot-ngay-20180125113911379p145c151.news Tác giả: Trang Hồ/ Theo Huffington Post 3 sự kiện thiên văn đặc biệt diễn ra vào cùng một thời điểm. Các nhà khoa học và những người đam …

Read More

Chuỗi 3 lần siêu trăng liên tiếp bắt đầu từ ngày 03 tháng 12 năm 2017, kết thúc ngày 31 tháng 01 năm 2018 với mặt trăng “siêu xanh máu”

02/12/2017 Nguồn: https://watchers.news/2017/12/02/supermoon-trifecta-starts-december-3-ends-january-31-with-super-blue-blood-moon/ Một chuỗi 3 lần siêu trăng liên tiếp, bắt đầu vào Chủ Nhật, ngày 3 tháng 12 năm 2017 và sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 1 …

Read More