Các giám mục Kazakhstan tuyên bố lối giải thích về hôn nhân bí tích của Giáo Hoàng Phanxicô gây ra “hỗn loạn tràn lan” trong Giáo Hội Công Giáo

07/01/2018 Nguồn: http://conggiao.info/hon-mot-nam-sau-tong-huan-niem-vui-yeu-thuong-cac-giam-muc-khzakhstan-tuyen-xung-chan-ly-ve-hon-nhan-bi-tich-d-43880 Hơn một năm sau Tông Huấn Niềm Vui Yêu Thương, các giám mục Khzakhstan tuyên xưng chân lý về hôn nhân bí tích. Ba vị giám mục của …

Read More

Bằng chứng phơi bày Hội Tam Điểm đã thâm nhập ngành công nghiệp âm nhạc, giới chính trị và Giáo Hội Công Giáo

03/01/2018 Nguồn: https://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Freemasonry/symbols_say_it_all.htm Lâu đời, bí ẩn và quy mô vào dạng bậc nhất thế giới, đó chính là hội Tam Điểm. Đây là hội kín nổi danh bởi sự phân …

Read More