Các giám mục Kazakhstan tuyên bố lối giải thích về hôn nhân bí tích của Giáo Hoàng Phanxicô gây ra “hỗn loạn tràn lan” trong Giáo Hội Công Giáo

Share this…07/01/2018 Nguồn: http://conggiao.info/hon-mot-nam-sau-tong-huan-niem-vui-yeu-thuong-cac-giam-muc-khzakhstan-tuyen-xung-chan-ly-ve-hon-nhan-bi-tich-d-43880 Hơn một năm sau Tông Huấn Niềm Vui Yêu Thương, các giám mục Khzakhstan tuyên xưng chân lý về hôn nhân bí tích. Ba vị giám mục …

Read More

Bằng chứng phơi bày Hội Tam Điểm đã thâm nhập ngành công nghiệp âm nhạc, giới chính trị và Giáo Hội Công Giáo

Share this…03/01/2018 Nguồn: https://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Freemasonry/symbols_say_it_all.htm Lâu đời, bí ẩn và quy mô vào dạng bậc nhất thế giới, đó chính là hội Tam Điểm. Đây là hội kín nổi danh bởi sự …

Read More