Có phải Hoa Kỳ đang trở thành Nhà nước Cảnh sát nơi Nhà Thờ không thể chăm sóc người vô gia cư và trẻ em không thể thiết lập trạm bán nước chanh tự pha chế?

13/11/2017 Nguồn: http://endoftheamericandream.com/archives/is-america-becoming-a-police-state-where-churches-cant-feed-the-homeless-and-kids-cant-set-up-lemonade-stands Tác giả: Michael Snyder Sau đây là chia sẻ của Michael Snyder về thực trạng tình hình quy mô của chính phủ quá lớn tại Hoa Kỳ hiện nay. …

Read More

Venezuela ngừng sử dụng đôla Mỹ trong giao dịch dầu khí và vàng: sự tấn công vào hệ thống petrodollars

Hệ thống petrodollars – đô-la dầu mỏ Sự phát triển của loài người đã trải qua nhiều thời kỳ đồ đá, đồ đồng … và bây giờ là thời dầu …

Read More