Giáo hoàng Phanxicô: “Tất cả mọi thứ sẽ được cứu độ. Tất cả mọi thứ”

Share this…18/11/2017 Nguồn: https://gloria.tv/article/t68J1JKHWLaX4b1nx1wTYyiDK Lời tuyên bố gây tranh cãi của Giáo Hoàng Francis năm 2017 rằng “Tất cả mọi thứ sẽ được cứu độ. Tất cả mọi thứ” (everything will be …

Read More