Đã có 698 trận động đất ở California trong vòng 30 ngày qua

26/11/2017 Nguồn: http://theeconomiccollapseblog.com/archives/there-have-been-698-earthquakes-in-california-within-the-past-30-days Tác giả: Michael Snyder Tại sao bờ biển phía tây lại rung chuyển dữ dội? Theo dữ liệu mới nhất từ Earthquake Track, đã có 698 trận động …

Read More