Đức Hồng Y: Những người thực hành tình dục đồng giới, ngừa thai, ngoại tình không thể nhận được Bí Tích Thánh Thể

09/01/2018 Nguồn: https://www.lifesitenews.com/news/cardinal-those-who-practice-homosexuality-contraception-adultery-cannot-rec Ngày 24/09/2017, khoảng 400.000 người đã đổ ra khắp các ngả đường phố Mexico City để phản đối những nỗ lực của chính phủ Mexico trong việc phá …

Read More