Thân thế, thời đại và giáo huấn của Chúa Giê-su Ki-tô

22/12/2017 Nguồn: http://www.about-jesus.org/life-of-jesus.htm Năm 2017 sắp qua đi, và trong những ngày tháng cuối cùng của năm này, khắp nơi trên thế giới người dân lại bắt đầu tưng bừng chuẩn …

Read More