LỜI TIÊN TRI

Chuyên mục “Lời tiên tri” đăng tải những lời tiên tri về những gì đang và sắp diễn ra trên thế giới hôm nay. Những lời tiên tri này được ban ra từ Thiên Chúa Ba Ngôi và Đức Bà Ma-ri-a qua ngôn sứ Maria Divine Mercy, một người phụ nữ hiện đang sinh sống tại Châu Âu, bà được Thiên Chúa gọi là vị Thiên Thần thứ 7 của thời kỳ cuối. Tất cả các thông điệp được đăng tải tại trang tiếng Anh: https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/, chuyển ngữ tại trang tiếng Việt: https://sachsuthat.com/

Theo lời tiên tri, thời đại chúng ta đang sống là thời đại cuối cùng, thế giới cũ sắp qua đi, thế giới mới – Địa Đàng Mới – sắp hình thành trên trái đất này. Chúng ta đang sống trong một thời điểm lịch sử vô cùng quan trọng của nhân loại, thời điểm của một cuộc chiến đấu cuối cùng vô cùng khốc liệt giữa thiện và ác, ánh sáng và bóng tối, Thiên Chúa và Satan. Trong cuộc chiến đấu này, nhân loại phải trải qua thời gian thanh tẩy đầy khó khăn như chiến tranh, nạn đói, và những thảm họa thiên nhiên như động đất, sóng thần, lũ lụt, hạn hán …

Đứng trước thời điểm lịch sử vô cùng hệ trọng này, chỉ có những ai đón nhận lời tiên tri và có sự chuẩn bị tốt nhất trong tâm hồn thì mới có thể vượt thoát và sống sót trong giai đoạn khó khăn này.

Kính mong quý vị hãy đọc những Lời Cảnh Báo từ Thiên Đàng và xin ơn soi dẫn của Thiên Chúa để nhận thấy được những gì đang diễn ra và chuẩn bị tâm hồn xứng đáng để bước vào giai đoạn mới của lịch sử nhân loại, thời đại của bình an và hạnh phúc.

Nguyện xin Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa ban Lòng Thương Xót cho quý vị. Amen.