Danh sách thông điệp

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Danh sách toàn bộ thông điệp Thiên Chúa Ba Ngôi và Đức Bà Ma-ri-a qua ngôn sứ Maria Divine Mercy từ năm 2010 đến nay chuẩn bị cho Cuộc Quang Lâm của Chúa Giê-su Ki-tô

1. Thông Điệp đầu tiên từ Đức Trinh Nữ Maria – Ngày 08 tháng 11 năm 2010

2. Thông Điệp đầu tiên nhận được từ Đấng Cứu Thế của chúng ta, Chúa Giêsu Kitô – Ngày 09 tháng 11 năm 2010

3. Nhân loại đối diện với cuộc thanh tẩy cuối cùng – Ngày 11 tháng 11 năm 2010

4. Thông Điệp thứ hai từ Đức Trinh Nữ Maria – Ngày 11 tháng 11 năm 2010

5. Tội lỗi đang làm tan nát Thánh Tâm Cha – Ngày 12 tháng 11 năm 2010

6. Cuốn Sách này sẽ thay đổi cuộc sống và cứu nhiều linh hồn – Ngày 12 tháng 11 năm 2010

7. Cảnh báo về Hỏa Ngục và Lời hứa về Thiên Đàng – Ngày 13 tháng 11 năm 2010

8. Dấu chỉ của Thời Cuối – Nhưng Vinh Quang sẽ trở lại trên Trái Đất – Ngày 14 tháng 11 năm 2010

9. Cuộc Quang Lâm – Ngày 15 tháng 11 năm 2010

10. Quyền Lực Toàn Cầu, tên Phản Kitô và dấu của con thú – Ngày 15 tháng 11 năm 2010

11. Lời Cảnh Báo dành cho hàng Giáo Sĩ – Ngày 16 tháng 11 năm 2010

12. Hãy loại bỏ mọi nghi ngờ – Ngày 16 tháng 11 năm 2010

13. Thông Điệp dành cho những người theo thuyết bất khả tri và vô thần – Ngày 18 tháng 11 năm 2010

14. Sự trỗi dậy của các nhóm thờ Satan và sự kiểm soát thế giới – Ngày 20 tháng 11 năm 2010

15. Cuộc hoán cải – Ngày 21 tháng 11 năm 2010

16. Lời Mời Gọi tất cả các Giáo Hội và Tín Ngưỡng hiệp nhất chống lại sự dữ – Ngày 21 tháng 11 năm 2010

17. Cuộc Đại Cảnh Báo – Ân Huệ của Lòng Thương Xót – Ngày 22 tháng 11 năm 2010

18. Cảnh báo về Chiến Tranh Hạt Nhân – Ngày 23 tháng 11 năm 2010

19. Những nấc thang dẫn tới sự hoàn thiện tâm linh – Ngày 24 tháng 11 năm 2010

20. Kế hoạch toàn cầu để giảm bớt dân số thế giới và lật đổ các nhà lãnh đạo thế giới – Ngày 26 tháng 11 năm 2010

21. Sách Khải Huyền – Ngày 26 tháng 11 năm 2010

22. Lời mời gọi các Tín hữu hoán cải các linh hồn lầm lạc – Ngày 26 tháng 11 năm 2010

23. Việc bách hại những Thị Nhân Thật – Ngày 29 tháng 11 năm 2010

24. Tìm Kiếm Của Cải – Ngày 30 tháng 11 năm 2010

25. Cuộc Cảnh Báo để Nhân Loại nhận biết Sự Thật – Ngày 7 tháng 12 năm 2010

26. Sự Sống Đời Sau – Ngày 11 tháng 12 năm 2010

27. Lời Mời Gọi chấm dứt việc giết người và chấm dứt phá thai – Ngày 16 tháng 12 năm 2010

28. Sách Sự Thật –  ngày 18 tháng 12 năm 2010

29. Cuộc Đại Nạn – Ngày 20 tháng 12 năm 2010

30. Thông Điệp thứ ba từ Đức Trinh Nữ Maria – Ngày 20 tháng 12 năm 2010

31. Nỗi đau đớn và thống khổ của Cha thời nay – Ngày 22 tháng 12 năm 2010

32. Vì sao Ta làm người? – Ngày 24 tháng 12 năm 2010

33. Những thầy giảng giả hiệu và những ngôn sứ giả – Ngày 25 tháng 12 năm 2010

34. Cử hành Lễ Giáng Sinh – ngày 25 tháng 12 năm 2010

35. Cảnh báo các tín hữu không được khước từ các Ngôn Sứ Thật – Ngày 28 tháng 12 năm 2010

36. Phương tiện truyền thông và các cơ quan kiểm duyệt khác sẽ hành động – Ngày 1 tháng 1 năm 2011

37. Làm sao mà Cuộc Cảnh Báo lại là một Ân Huệ cho nhân loại? – Ngày 2 tháng 1 năm 2011

38. Năm 2011 là năm của Sự Thanh Tẩy – Ngày 11 tháng 1 năm 2011

39. Cuộc Cảnh Báo – Cuộc Quang Lâm đang đến gần – Cơ hội để cứu rỗi linh hồn các con – Ngày 12 tháng 1 năm 2011

40. Làm thế nào để vào Thiên Đàng – vai trò của sự đau khổ – Ngày 14 tháng 1 năm 2011

41. Hãy vác lấy Thánh Giá của Cha – Ngày 16 tháng 1 năm 2011

42. Phạm tội thật dễ dàng làm sao – Ngày 24 tháng 1 năm 2011

43. Hãy chuẩn bị cho Cuộc Cảnh Báo – Cuộc Soi Sáng Lương Tâm –  Ngày 28 tháng 1 năm 2011

44. Tình yêu là con đường dẫn đến ơn cứu rỗi – Ngày 5 tháng 2 năm 2011

45. Cuộc Hoán Cải Toàn Cầu sắp xảy ra – Ngày 6 tháng 2 năm 2011

46. Hãy rao giảng Thông Điệp của Cha trên khắp thế giới –  Ngày 7 tháng 2 năm 2011

47. Thông Điệp từ Đức Chúa Thánh Thần –  Ngày 12 tháng 2 năm 2011

48. Sự Nổi Dậy của Thế giới Ả Rập – 3 Nhà Lãnh Đạo sẽ bị ám sát – Ngày 17 tháng 2 năm 2011

49. Thông Điệp cuối dành cho tập “Cuộc Cảnh Báo” – Ngày 19 tháng 2 năm 2011

50. Dân chủ sẽ không còn nữa – Các Linh Mục sẽ chịu tử đạo – Ngày 3 tháng 3 năm 2011

51. Giờ đây, tất cả các Kitô hữu hãy ăn năn, những người Công Giáo hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Bênêđictô – Ngày 5 tháng 3 năm 2011

52. Lời An Ủi đối với những ai còn nghi ngờ những Thông Điệp này – Ngày 6 tháng 3 năm 2011

53. Nhân loại đang bị luận phạt trong năm Thanh Tẩy này – Ngày 11 tháng 3 năm 2011

54. Động đất ở châu Âu và Chiến Tranh Thế Giới – Ngày 18 tháng 3 năm 2011

55. Hãy cầu nguyện cho những người gây đau khổ cho con – Ngày 21 tháng 3 năm 2011

56. Ý Nghĩa và Sức Mạnh của Lời Cầu Nguyện – Ngày 24 tháng 3 năm 2011

57. Bàn tay của Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta giờ đây sẽ giáng xuống trên thế giới vô ơn mù quáng này – ngày 4 tháng 4 năm 2011

58. Đừng bao giờ xét đoán những người khác tôn giáo, tín ngưỡng, hay xu hướng về tính dục – Ngày 6 tháng 4 năm 2011

59. Hằng triệu linh hồn sẽ được cứu rỗi nhờ những Thông Điệp này – Ngày 7 tháng 4 năm 2011

60. Nỗi đau của Cha ngày nay thậm chí còn lớn hơn so với Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Cha khi xưa – Ngày 13 tháng 4 năm 2011

61. Cha hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể mặc cho sự giải thích sai lệch về Lời hứa của Cha – Ngày 14 tháng 4 năm 2011

62. Các Ân Sủng đặc biệt được hứa ban cho những ai kêu cầu lên Chúa Giêsu dù chỉ trong một ngày –  Ngày 14 tháng 4 năm 2011

63. Làm thế nào để bảo đảm cho gia đình và bạn bè của các con có thể vào Thiên Đàng – Ngày 15 tháng 4 năm 2011

64. Hãy thức tỉnh trước Sự Thật trước khi quá muộn – Ngày 15 tháng 4 năm 2011

65. Những gì các con sẽ trải nghiệm trong Cuộc Cảnh Báo và Lời cầu nguyện để xin ơn tha thứ ngay lập tức –  Ngày 16 tháng 4 năm 2011

66. Thậm chí các nhóm nhỏ đọc kinh Lòng Thương Xót cũng có thể cứu được hàng triệu người – Ngày 16 tháng 4 năm 2011

67. Trật tự Thế giới Mới đang lên kế hoạch để kiểm soát tiền bạc và thực phẩm của các con – Ngày 17 tháng 4 năm 2011

68. Cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sẽ giáng xuống tổ chức Trật Tự Thế Giới Mới – Ngày 17 tháng 4 năm 2011

69. Phóng Đãng Tình Dục sẽ dẫn các con đến Hỏa Ngục – Ngày 19 tháng 4 năm 2011

70. Hãy đứng lên chống lại những cuộc tấn công của Satan – Ngày 20 tháng 4 năm 2011

71. Hãy bảo vệ quyền được giáo dục thành người Kitô hữu cho con cái của các con – Ngày 23 tháng 4 năm 2011

72. Lời tuyên hứa trung thành của các con đối với Lòng Thương Xót của Cha – Ngày 23 tháng 4 năm 2011

73. Hãy hoán cải tha nhân trong mọi cơ hội – Ngày 24 tháng 4 năm 2011

74. Cuộc nổi dậy của người Ả Rập sẽ châm ngòi cho tình trạng bất ổn toàn cầu – Nước Ý sẽ làm cho điều này xảy ra – Ngày 26 tháng 4 năm 2011

75. Khiêm nhường là điều cần thiết để bước vào Thiên Đàng – Ngày 29 tháng 4 năm 2011

76. Con người trên toàn thế giới có những đặc điểm giống nhau – Ngày 30 tháng 4 năm 2011

77. Nga và Trung Quốc sẽ gây ra tình trạng đổ vỡ – Chúa Nhật ngày 1 tháng 5 năm 2011

78. Satan đang tàn phá thế giới nhưng giờ đây ngày của hắn sắp tận – Thứ tư ngày 4 tháng 5 năm 2011, lúc 20:45 

79. Những hành động tàn bạo trong Cuộc Khổ Nạn của Ta đã không được tỏ lộ cho Nhân Loại theo cách thức cần phải có – Thứ bảy ngày 7 tháng 5 năm 2011

80. Giờ đây Ơn Chúa Thánh Thần được tuôn đổ trên toàn thế giới – Thứ ba ngày 10 tháng 5 năm 2011

81. Thông Điệp từ Đức Trinh Nữ Maria về sự bảo vệ của Các Thánh – Thứ tư ngày 11 tháng 5 năm 2011

82. Động đất ở Châu Âu đã xảy ra hôm nay như đã được tiên báo – Thứ tư ngày 11 tháng 5 năm 2011

83. Tại sao Thiên Chúa, Chúa Cha Hằng Hữu, lại sai những ngôn sứ mới đến với nhân loại? – Thứ sáu ngày 13 tháng 5 năm 2011

84. Hãy loại bỏ Thuyết Tâm Linh của tà phái Thời Đại Mới – Chúa Nhật ngày 15 tháng 5 năm 2011

85. Tầm quan trọng của việc Chay Tịnh và Hãm Mình – Thứ hai ngày 16 tháng 5 năm 2011

86. Hãy tôn vinh Cha Ta – Thứ tư ngày 18 tháng 5 năm 2011

87. Trách nhiệm của các bậc cha mẹ trong thế giới ngày nay – Thứ năm ngày 19 tháng 5 năm 2011

88. Sự hoang mang về ý nghĩa Cuộc Quang Lâm của Ta – Thứ sáu ngày 20 tháng 5 năm 2011

89. Tha thứ chính là con đường dẫn đến tự do – Thứ bảy ngày 21 tháng 5 năm 2011

90. Mặc khải mới về lũ lụt ở Pháp trong mùa hè này – Chúa Nhật ngày 22 tháng 5 năm 2011

91. Tại sao Ta thông truyền cho thế giới theo cách này – Thứ hai ngày 23 tháng 5 năm 2011

92. Bầu trời sẽ mở ra trong Cuộc Cảnh Báo – Thứ hai ngày 23 tháng 5 năm 2011

93. Nếu các con cảm thấy khó cầu nguyện – Thứ ba ngày 24 tháng 5 năm 2011

94. Cha muốn cám ơn những người giúp Cha trong việc loan truyền Lời Chí Thánh của Cha – Thứ tư ngày 25 tháng 5 năm 2011

95. Thông Điệp Cảnh Báo các Nhà Lãnh Đạo Thế Giới – Thứ tư ngày 25 tháng 5 năm 2011

96. Đối phó với các Khó Khăn Tài Chính – Thứ năm ngày 26 tháng 5 năm 2011

97. Tội lỗi sẽ luôn luôn là tội lỗi cho dù các con có biện minh thế nào đi chăng nữa – Chúa Nhật ngày 29 tháng 5 năm 2011

98. Giờ đây những Lưỡi Gươm Công Lý sẽ giáng xuống – Thứ hai ngày 30 tháng 5 năm 2011

99. Lời cảnh báo đối với những người có liên quan đến việc thờ Satan – Thứ hai ngày 30 tháng 5 năm 2011

100. Hãy nói cho họ biết là Cha yêu thương họ nhưng Cha muốn họ thưa chuyện với Cha – Thứ ba ngày 31 tháng 5 năm 2011

101. Lời tiên tri tại Garabandal giờ đây sẽ trở thành hiện thực – Thứ ba ngày 31 tháng 5 năm 2011

102. Ngày của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô đã được định đoạt – Thứ tư ngày 1 tháng 6 năm 2011

103. Satan thu nạp giới trẻ qua văn hóa đại chúng – Thứ bảy ngày 4 tháng 6 năm 2011

104. Hai sao chổi sẽ va vào nhau, Thập Giá của Cha sẽ xuất hiện trên một bầu trời đỏ rực – Chúa Nhật ngày 5 tháng 6 năm 2011

105. Chìa khóa của Rôma hiện đang được trao lại cho Thiên Chúa Cha Toàn Năng – Thứ hai ngày 6 tháng 6 năm 2011, lúc 10:30

106. Thông Điệp từ Đức Trinh Nữ Maria liên quan đến những con cái đang bị hư mất của Mẹ – Thứ ba ngày 7 tháng 6 năm 2011, lúc 14:45

107. Thông Điệp dành cho các linh mục, Giám Mục và Hồng Y về Ngôn Sứ Giả – Thứ ba ngày 7 tháng 6 năm 2011, lúc 15:50

108. Hãy chuẩn bị cho gia đình các con chứng kiến Thập Giá của Cha trên bầu trời – Thứ tư ngày 8 tháng 6 năm 2011, lúc 16:45

109. Thông Điệp Tình Yêu dành cho tất cả các tín hữu của Cha – Thứ tư ngày 8 tháng 6 năm 2011, lúc 21:00

110. Hướng dẫn tâm linh của Cha sẽ ngăn chặn những hành động tàn phá của Satan – Thứ bảy ngày 11 tháng 6 năm 2011, lúc 15:30

111. ‘Những kẻ giải phóng’ ở Trung Đông muốn kiểm soát Người Do Thái – Thứ bảy ngày 11 tháng 6 năm 2011, lúc 22:00

112. Tình yêu dồi dào khi Chầu Thánh Thể làm cho các con mạnh mẽ và điềm tĩnh hơn – Chúa Nhật ngày 12 tháng 6 năm 2011, lúc 19:00

113. Hãy trao cho Ta những khó khăn của các con và Ta sẽ giảm bớt gánh nặng của các con – Thứ hai ngày 13 tháng 6 năm 2011, lúc 18:00

114. Các tín hữu của Cha phải thể hiện lòng can đảm để chuẩn bị tha nhân cho Cuộc Cảnh Báo – Thứ ba ngày 14 tháng 6 năm 2011, lúc 19:00

115. Tính ngạo mạn trong sự hiểu biết về Tôn Giáo xúc phạm đến Cha – Thứ tư ngày 15 tháng 6 năm 2011, lúc 10:00

116. Hãy truyền đạt cho một xã hội duy vật thiếu trưởng thành và hay thay đổi – Thứ tư ngày 15 tháng 6 năm 2011, lúc 23:00

117. Các con của Cha sẽ phải đối mặt với Cha lần đầu tiên trong Cuộc Cảnh Báo – Thứ hai ngày 20 tháng 6 năm 2011, lúc 11:45

118. Thông Điệp từ Đức Trinh Nữ Maria về việc truyền đạt cho giới trẻ – Thứ tư 22 tháng 6 năm 2011, lúc 18:00

119. Cuộc Cảnh Báo sẽ chứng minh rằng Thiên Chúa Hiện Hữu – Thứ tư ngày 22 tháng 6 năm 2011, lúc 19:00

120. Những người bình thường, những người tốt đang quay lưng lại với Cha – Thứ năm ngày 23 tháng 6 năm 2011, lúc 21:10

121. Người ta không biết linh hồn của họ là gì – câu trả lời thật đơn giản – Thứ bảy ngày 25 tháng 6 năm 2011, lúc 01:30

122. Đức Trinh Nữ Maria: Satan mất quyền lực khi các con đọc Kinh Mân Côi – Thứ bảy ngày 25 tháng 6 năm 2011, lúc 15:00

123. Thông Điệp đầu tiên từ Thiên Chúa Cha: Giờ đây đã đến lúc Ta phục hồi lại Vương Quốc Vinh Hiển của Ta – Địa Đàng Mới trên trái đất sẽ kéo dài 1.000 năm – Thứ bảy ngày 25 tháng 6 năm 2011, lúc 16:00

124. Cuộc Cảnh Báo là biểu hiện Lòng Thương Xót của Cha được ban cho Nữ Tu Faustina – Chúa Nhật ngày 26 tháng 6 năm 2011, lúc 18:00

125. Hãy tiếp tục truyền bá Lời Cha – Cha đang gửi cho con rất nhiều tình nguyện viên – Thứ ba ngày 28 tháng 6 năm 2011, lúc 19:30

126. Giờ đây hãy xưng tội – đừng sợ hãi – Thứ tư ngày 29 tháng 6 năm 2011, lúc 19:00

127. Đừng để những khuyết điểm của những người trong Giáo Hội của Ta làm cho các con quay lưng lại với Ta – Thứ năm 30 Tháng 6 năm 2011, lúc 20:00

128. Cầu nguyện có thể ngăn chặn được mối bất hòa trên thế giới – Thứ sáu ngày 1 tháng 7 năm 2011, lúc 23:00

129. Trận chiến mà Satan huy động để làm mất uy tín các Thông Điệp, đang gia tăng – Thứ bảy ngày 2 tháng 7 năm 2011, lúc 10:00

130. Những người vô thần và các nhà khoa học sẽ nói rằng Cuộc Cảnh Báo là một ảo giác – Chúa Nhật ngày 3 tháng 7 năm 2011, lúc 18:30

131. Dành cho các tín hữu của Cha, những người đang bài bác những Thông Điệp này – Thứ ba ngày 5 tháng 7 năm 2011, lúc 14:30

132. Tầm quan trọng của các Bí Tích – Hôn nhân và Rước Lễ Lần Đầu – Thứ tư ngày 6 tháng 7 năm 2011, lúc 15:30

133. Chỉ biết yêu bản thân mình là một dịch bệnh xấu xa đang hiện diện trong thế giới ngày nay – Thứ năm ngày 7 tháng 7 năm 2011, lúc 21:00

134. Chúa Cha Hằng Hữu sẽ ngăn chặn tổ chức Trật Tự Thế Giới Mới thực hiện cuộc bách hại cuối cùng đối với con cái Người – Thứ sáu ngày 8 tháng 7 năm 2011, lúc 15:30

135. Hãy cho các tôi tớ được thánh hiến của Cha biết nội dung các Thông Điệp để họ có thể chuẩn bị đàn chiên của họ – Thứ bảy ngày 9 tháng 7 năm 2011, lúc 16:00

136. Đừng sợ hãi, cuộc hoán cải sẽ tạo ra một cảm giác tuyệt vời của tình yêu và bình an – Chúa Nhật ngày 10 tháng 7 năm 2011, lúc 12:10

137. Hãy mời gọi những nhân vật nổi tiếng truyền bá Lời Cha – Thứ tư ngày 13 tháng 7 năm 2011, lúc 16:15

138. Những Thông Điệp của Cha sẽ mang lại nước mắt hoán cải – Thứ năm ngày 14 tháng 7 năm 2011, lúc 14:30

139. Tử hình, an tử, phá thai và tự sát – Thứ sáu ngày 15 tháng 7 năm 2011, lúc 17:30

140. Hãy quy tụ gia đình các con để vui hưởng Địa Đàng Mới trên Trái đất – Thứ bảy ngày 16 tháng 7 năm 2011, lúc 23:00

141. Bất cứ ai xưng mình là Cha, là một kẻ nói dối vì Cha sẽ không bao giờ tự tỏ mình ra trong xác phàm – Chúa Nhật ngày 17 tháng 7 năm 2011, lúc 15:40

142. Vũ khí tối ưu của các con chính là tình yêu của các con dành cho Cha – Thứ ba 19 tháng 7 năm 2011, lúc 23:45

143. Giờ đây các con đang ở giữa Cơn Hoạn Nạn – Thứ tư ngày 20 tháng 7 năm 2011, lúc 23:00

144. Không một ai là không thể lắng nghe lời của Con Ta trước thời điểm Người trở lại – Thứ bảy ngày 23 tháng 7 năm 2011, lúc 17:15

145. Tháng Tám năm 2011 – Tháng Cứu Rỗi Các linh hồn – Thứ bảy ngày 23 tháng 7 năm 2011, lúc 17:30

146. Thiên Chúa Cha sẽ tiêu diệt những kẻ âm mưu loại bỏ các loại tiền tệ – Chúa Nhật ngày 24 tháng 7 năm 2011, lúc 23:00

147. Satan bất lực trước những tín hữu nhiệt thành của Cha – Thứ hai ngày 25 tháng 7 ngày 2011, lúc 09:00

148. Lời mời gọi đối với các linh mục và nữ tu trong Giáo Hội Công Giáo – Thứ hai ngày 25 tháng 7 năm 2011, lúc 21:00

149. Thông Điệp của Đức Trinh Nữ Maria về ‘linh hồn hiến tế’ – Thứ năm ngày 28 tháng 7 năm 2011, lúc 14:25

150. Hãy cầu nguyện cho linh hồn của những người phải đối mặt với án phạt, những người sẽ không sống sót qua Cuộc Cảnh Báo – Thứ năm ngày 28 tháng 7 năm 2011, lúc 16:30

151. Các con không thuộc về Satan, các con thuộc về Ta và Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta – Thứ bảy ngày 30 tháng 7 năm 2011, lúc 15:30

152. Phải luôn luôn sẵn sàng – Thứ hai ngày 1 tháng 8 năm 2011, lúc 23:00

153. Những câu hỏi dành cho Chúa Giêsu – Thứ hai ngày 1 tháng 8 năm 2011, lúc 23:30

154. Thiên Chúa Cha: Một trong những Thông Điệp khẩn cấp nhất dành cho nhân loại – Thứ ba ngày 2 tháng 8 năm 2011, lúc 20:15

155. Thông Điệp từ Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ sẽ hiện ra trên thế giới vài lần nữa thôi – Thứ tư ngày 3 tháng 8 năm 2011, lúc 09:45

156. Sinh nhật của Mẹ là một ngày lễ đặc biệt – Thứ năm ngày 4 tháng 8 năm 2011, lúc 20:30

157. Thời gian để chờ đợi – hãy nói cho tha nhân biết phải mong đợi điều gì – Thứ năm ngày 4 tháng 8 năm 2011, lúc 21:40

158. Thiên Chúa Cha: Vai trò của sự đau khổ – Chúa Nhật ngày 7 tháng 8 năm 2011, lúc 14:45

159. Các con không được nản lòng bởi những chuyện thêu dệt về sự tuyệt vọng mà nhân loại phải đối mặt – Thứ hai ngày 8 tháng 8 năm 2011, lúc 19:45

160. Sự hỗn loạn trên thế giới là do sự thiếu vắng tình yêu dành cho Ta – Thứ ba ngày 9 tháng 8 năm 2011, lúc 20:30

161. Hãy cầu nguyện cho những người không thể nhìn thấy gì ngoài lợi ích vật chất – Thứ tư ngày 10 tháng 8 năm 2011, lúc 12:05

162. Sợ hãi Cuộc Cảnh Báo không phải là điều Ta khuyến khích – Thứ tư ngày 10 tháng 8 năm 2011, lúc 23:00

163. Các tín hữu của Ta giờ đây đã được ban cho ơn chuyển cầu – Thứ sáu ngày 12 tháng 8 năm 2011, lúc 23:45

164. Thiên Chúa đã tạo dựng nên thế giới – không một hành tinh nào khác có con người sinh sống – Thứ bảy ngày 13 tháng 8 năm 2011, lúc 17:00

165. Hãy tận hưởng sự sống vinh quang đang chờ đợi các con trong 1.000 năm – Chúa Nhật ngày 14 tháng 8 năm 2011, lúc 14:25

166. Hãy giúp Ta cứu tất cả những người trẻ – những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội của các con – Thứ hai ngày 15 tháng 8 năm 2011, lúc 12:05

167. Hãy khẩn cầu Ta giúp các con giải quyết những nỗi lo âu – Thứ tư ngày 17 tháng 8 năm 2011, lúc 23:00

168. Cuộc Đại Nạn đang được giảm nhẹ nhờ lời cầu nguyện – Thứ năm ngày 18 tháng 8 năm 2011, lúc 20:45

169. Điều gì khiến cho giới trẻ quá xấu hổ vì Cha? – Thứ sáu ngày 19 tháng 8 năm 2011, lúc 23:00

170. Tiền bạc và quá nhiều tiền bạc đang làm hư hỏng linh hồn – Chúa Nhật ngày 21 tháng 8 năm 2011, lúc 23:00

171. Điều tội lỗi được bày ra như là điều tốt, trong khi điều tốt lại bị người ta bày ra như là điều tội lỗi – Thứ hai ngày 22 tháng 8 năm 2011, lúc 20:10

172. Không có tội lỗi nào quá nghiêm trọng đến nỗi không thể được tha thứ – Thứ ba ngày 23 tháng 8 năm 2011, lúc 23:45

173. Những lời tiên tri được báo trước qua vị ngôn sứ này giờ đây xảy ra – Thứ tư ngày 24 tháng 8 năm 2011, lúc 16:38

174. Giờ đây một số quốc gia sẽ cảm nhận tình trạng thời tiết hỗn loạn. Cha Ta đang phẫn nộ – Thứ năm ngày 25 tháng 8 năm 2011, lúc 20:00

175. Thông Điệp cho Hàng Giáo Sĩ – Đừng để xã hội thế tục lấn át – Thứ bảy ngày 27 tháng 8 năm 2011, lúc 24:10

176. Nhiều linh hồn hư mất trong Hỏa Ngục vì tội khiêu dâm – Chúa Nhật ngày 28 tháng 8 năm 2011, lúc 17:00

177. Những người rao giảng Lời đích thực của Cha ban qua các thị nhân sẽ bị chế nhạo – Chúa Nhật ngày 28 tháng 8 năm 2011, lúc 23:00

178. Thiên Chúa Cha: Bàn Tay Ta sẽ giáng xuống những quốc gia đã hợp pháp hóa việc phá thai – Thứ hai ngày 29 tháng 8 năm 2011, lúc 24:05

179. Hãy chọn những người mà các con biết và dâng họ lên trước ngai tòa của Cha Ta để cứu họ – Thứ ba ngày 30 tháng 8 năm 2011, lúc 14:30

180. Đạo binh của Cha sẽ phát triển thành một đội quân gồm hơn 20 triệu người – Thứ tư ngày 31 tháng 8 năm 2011, lúc 21:00

181. Thật khó khăn để bước lên những nấc thang dẫn đến Thiên Đàng – Thứ bảy ngày 3 tháng 9 năm 2011, lúc 23:50

182. Thông Điệp của Đức Trinh Nữ Maria – Tình trạng bị bỏ rơi với tư cách là một linh hồn hiến tế – Chúa Nhật ngày 4 tháng 9 năm 2011, lúc 21:50

183. Yêu thương người lân cận như chính mình thì khó hơn các con tưởng rất nhiều – Chúa Nhật ngày 4 tháng 9 năm 2011, lúc 22:00

184. Giờ đây hãy tổ chức các buổi đọc kinh Lòng Thương Xót khi Cuộc Cảnh Báo đang cận kề – Thứ hai ngày 5 tháng 9 năm 2011, lúc 21:00

185. Đức Trinh Nữ Maria: Hãy luôn luôn lắng nghe tiếng nói của trái tim con – Thứ ba ngày 6 tháng 9 năm 2011, lúc 20:20

186. Khi niềm tin của những môn đệ theo Ta trở nên mạnh mẽ hơn thì các cuộc tấn công nhắm vào họ cũng sẽ gia tăng – Thứ ba ngày 6 tháng 9 năm 2011, lúc 20:30

187. Đừng sợ hãi Cuộc Cảnh Báo mà hãy hân hoan đón chờ – Thứ tư ngày 7 Tháng 9 năm 2011, lúc 23:45

188. Đừng bao giờ đe dọa những người khác nhân Danh Cha – Thứ bảy ngày 10 tháng 9 năm 2011, lúc 15:30

189. Cho dù tôn giáo của các con là gì thì chỉ có một Thiên Chúa mà thôi – Chúa Nhật ngày 11 tháng 9 năm 2011, lúc 19:15

190. Cuộc trừng phạt có thể được giảm nhẹ thông qua lời cầu nguyện – Thứ hai ngày 12 tháng 9 năm 2011, lúc 12:00

191. Những thay đổi mà người ta sắp đưa ra trong Giáo Hội sẽ mâu thuẫn với Lời Chúa – Thứ ba ngày 13 tháng 9 năm 2011, lúc 15:15

192. Hãy cầu xin ơn chịu đau khổ – Thứ tư ngày 14 tháng 9 năm 2011, lúc 24:10

193. Sự Thật thường bị đối xử hết sức thận trọng và bị công khai bác bỏ – Thứ năm ngày 15 tháng 9 năm 2011, lúc 21:50

194. Thời của hòa bình và vinh quang gần như tới nơi rồi – Thứ bảy ngày 17 tháng 9 năm 2011, lúc 18:50

195. Con người lại mắc phạm lỗi lầm cũ khi họ ra sức kết hiệp mật thiết với Cha – Chúa Nhật ngày 18 tháng 9 năm 2011, lúc 18:50

196. Biến cố quan trọng nhất kể từ Cuộc Phục Sinh của Cha – Thứ hai ngày 19 tháng 9 năm 2011, lúc 20:15

197. Những nỗi nghi ngờ làm cho các con mạnh mẽ hơn trong tình yêu của các con dành cho Cha – Thứ tư ngày 21 tháng 9 năm 2011, lúc 22:00

198. Bói toán không đến từ Cha – Thứ tư ngày 21 tháng 9 năm 2011, lúc 23:30

199. Đức Trinh Nữ Maria: Hãy cầu xin ơn che chở của Mẹ cho toàn thế giới – Thứ năm ngày 22 tháng 9 năm 2011, lúc 21:00

200. Nỗi buồn vì sự hư mất của các con cái Cha, những người không muốn liên hệ gì với Cha – Thứ năm ngày 22 tháng 9 năm 2011, lúc 21:30

201. Thiên Chúa Cha: Tên Phản Kitô và một loại tiền tệ thế giới mới – Thứ sáu ngày 23 tháng 9 năm 2011, lúc 21:30

202. Giải thích sự khủng khiếp của Hỏa Ngục cho những người mù lòa trước sự tồn tại của Satan – Thứ bảy ngày 24 tháng 9 năm 2011, lúc 22:15

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn