Danh sách Thông Điệp

1. Thông Điệp đầu tiên từ Đức Trinh Nữ Maria – Thứ hai ngày 8 tháng 11 năm 2010, lúc 15:30

2. Thông Điệp đầu tiên nhận được từ Đấng Cứu Thế của chúng ta, Chúa Giêsu Kitô – Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2010, lúc 03:00

3. Nhân loại đối diện với cuộc thanh tẩy cuối cùng – Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010, lúc 24:20

4. Thông Điệp thứ hai từ Đức Trinh Nữ Maria – Thứ năm ngày 11 Tháng 11 năm 2010, lúc 12:20

5. Tội lỗi đang làm tan nát Thánh Tâm Cha – Thứ Sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010, lúc 03:00

6. Cuốn Sách này sẽ thay đổi cuộc sống và cứu nhiều linh hồn – Thứ Sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010, lúc 15:00

7. Cảnh báo về Hỏa Ngục và Lời hứa về Thiên Đàng – Thứ Bảy Ngày 13 tháng 11 năm 2010, lúc 03:00

8. Dấu chỉ của Thời Cuối – Nhưng Vinh Quang sẽ trở lại trên Trái Đất – Chúa Nhật ngày 14 tháng 11 năm 2010, lúc 23:00

9. Cuộc Quang Lâm – Thứ hai ngày 15 tháng 11 năm 2010, lúc 03:00

10. Quyền Lực Toàn Cầu, tên Phản Kitô và dấu của con thú – Thứ Hai ngày 15 tháng 11 năm 2010, lúc 11:00

11. Lời Cảnh Báo dành cho hàng Giáo Sĩ – Thứ Ba ngày 16 tháng 11 năm 2010, lúc 09:55

12. Hãy loại bỏ mọi nghi ngờ – Thứ Ba ngày 16 tháng 11 năm 2010, lúc 23:00

13. Thông Điệp dành cho những người theo thuyết bất khả tri và vô thần – Thứ năm ngày 18 tháng 11 năm 2010, lúc 21:00

14. Sự trỗi dậy của các nhóm thờ Satan và sự kiểm soát thế giới – Thứ Bảy ngày 20 tháng 11 năm 2010, lúc 07 : 20

15. Cuộc hoán cải – Chúa Nhật ngày 21 tháng 11 năm 2010, lúc 01 : 30

16. Lời Mời Gọi tất cả các Giáo Hội và Tín Ngưỡng hiệp nhất chống lại sự dữ – Chúa Nhật ngày 21 tháng 11 năm 2010, lúc 15:00

17. Cuộc Đại Cảnh Báo – Ân Huệ của Lòng Thương Xót – Thứ hai ngày 22 tháng 11 năm 2010, lúc 02:00

18. Cảnh báo về Chiến Tranh Hạt Nhân – Thứ ba ngày 23 tháng 11 năm 2010, lúc 03:00

19. Những nấc thang dẫn tới sự hoàn thiện tâm linh – Thứ tư ngày 24 tháng 11 năm 2010, lúc 02:30

20. Kế hoạch toàn cầu để giảm bớt dân số thế giới và lật đổ các nhà lãnh đạo thế giới – Thứ Sáu ngày 26 tháng 11 năm 2010, lúc 03 : 00

21. Sách Khải Huyền – Thứ Sáu ngày 26 tháng 11 năm 2010, lúc 12 : 00

22. Lời mời gọi các Tín hữu hoán cải các linh hồn lầm lạc – Thứ Sáu ngày 26 tháng 11 năm 2010, lúc 15 : 00

23. Việc bách hại những Thị Nhân Thật – Thứ hai ngày 29 tháng 11 năm 2010, lúc 12:48

24. Tìm Kiếm Của Cải – Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2010, lúc 12 : 00

25. Cuộc Cảnh Báo để Nhân Loại nhận biết Sự Thật – Thứ ba ngày 7 tháng 12 năm 2010, lúc 03:15

26. Sự Sống Đời Sau – Thứ Bảy ngày 11 tháng 12 năm 2010, lúc 09 : 15