Danh sách thông điệp

1. Thông Điệp đầu tiên từ Đức Trinh Nữ Maria – Thứ hai ngày 8 tháng 11 năm 2010, lúc 15:30

2. Thông Điệp đầu tiên nhận được từ Đấng Cứu Thế của chúng ta, Chúa Giêsu Kitô – Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2010, lúc 03:00

3. Nhân loại đối diện với cuộc thanh tẩy cuối cùng – Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010, lúc 24:20

4. Thông Điệp thứ hai từ Đức Trinh Nữ Maria – Thứ năm ngày 11 Tháng 11 năm 2010, lúc 12:20

5. Tội lỗi đang làm tan nát Thánh Tâm Cha – Thứ Sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010, lúc 03:00

6. Cuốn Sách này sẽ thay đổi cuộc sống và cứu nhiều linh hồn – Thứ Sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010, lúc 15:00

7. Cảnh báo về Hỏa Ngục và Lời hứa về Thiên Đàng – Thứ bảy ngày 13 tháng 11 năm 2010, lúc 03:00

8. Dấu chỉ của Thời Cuối – Nhưng Vinh Quang sẽ trở lại trên Trái Đất – Chúa Nhật ngày 14 tháng 11 năm 2010, lúc 23:00

9. Cuộc Quang Lâm – Thứ hai ngày 15 tháng 11 năm 2010, lúc 03:00

10. Quyền Lực Toàn Cầu, tên Phản Kitô và dấu của con thú – Thứ hai ngày 15 tháng 11 năm 2010, lúc 11:00

11. Lời Cảnh Báo dành cho hàng Giáo Sĩ – Thứ ba ngày 16 tháng 11 năm 2010, lúc 09:55

12. Hãy loại bỏ mọi nghi ngờ – Thứ ba ngày 16 tháng 11 năm 2010, lúc 23:00

13. Thông Điệp dành cho những người theo thuyết bất khả tri và vô thần – Thứ năm ngày 18 tháng 11 năm 2010, lúc 21:00

14. Sự trỗi dậy của các nhóm thờ Satan và sự kiểm soát thế giới – Thứ bảy ngày 20 tháng 11 năm 2010, lúc 07:20

15. Cuộc hoán cải – Chúa Nhật ngày 21 tháng 11 năm 2010, lúc 01:30

16. Lời Mời Gọi tất cả các Giáo Hội và Tín Ngưỡng hiệp nhất chống lại sự dữ – Chúa Nhật ngày 21 tháng 11 năm 2010, lúc 15:00

17. Cuộc Đại Cảnh Báo – Ân Huệ của Lòng Thương Xót – Thứ hai ngày 22 tháng 11 năm 2010, lúc 02:00

18. Cảnh báo về Chiến Tranh Hạt Nhân – Thứ ba ngày 23 tháng 11 năm 2010, lúc 03:00

19. Những nấc thang dẫn tới sự hoàn thiện tâm linh – Thứ tư ngày 24 tháng 11 năm 2010, lúc 02:30

20. Kế hoạch toàn cầu để giảm bớt dân số thế giới và lật đổ các nhà lãnh đạo thế giới – Thứ Sáu ngày 26 tháng 11 năm 2010, lúc 03:00

21. Sách Khải Huyền – Thứ Sáu ngày 26 tháng 11 năm 2010. lúc 12:00

22. Lời mời gọi các Tín hữu hoán cải các linh hồn lầm lạc – Thứ Sáu ngày 26 tháng 11 năm 2010, lúc 15:00

23. Việc bách hại những Thị Nhân Thật – Thứ hai ngày 29 tháng 11 năm 2010, lúc 12:48

24. Tìm Kiếm Của Cải – Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2010, lúc 12:00

25. Cuộc Cảnh Báo để Nhân Loại nhận biết Sự Thật – Thứ ba ngày 7 tháng 12 năm 2010, lúc 03:15

26. Sự Sống Đời Sau – Thứ bảy ngày 11 tháng 12 năm 2010, lúc 09:15

27. Lời Mời Gọi chấm dứt việc giết người và chấm dứt phá thai – Thứ năm ngày 16 tháng 12 năm 2010, lúc 13:10

28. Sách Sự Thật – Thứ bảy ngày 18 tháng 12 năm 2010, lúc 09:40

29. Cuộc Đại Nạn – Thứ hai ngày 20 tháng 12 năm 2010, lúc 10:00

30. Thông Điệp thứ ba từ Đức Trinh Nữ Maria – Thứ hai ngày 20 tháng 12 năm 2010, lúc 22:00

31. Nỗi đau đớn và thống khổ của Cha thời nay – Thứ tư ngày 22 tháng 12 năm 2010, lúc 02:40

32. Vì sao Ta làm người? – Thứ Sáu ngày 24 tháng 12 năm 2010, lúc 20:00

33. Những thầy giảng giả hiệu và những ngôn sứ giả – Thứ bảy ngày 25 tháng 12 năm 2010, lúc 10:20

34. Cử hành Lễ Giáng Sinh – Thứ bảy ngày 25 tháng 12 năm 2010, lúc 12:30

35. Cảnh báo các tín hữu không được khước từ các Ngôn Sứ Thật – Thứ ba ngày 28 tháng 12 năm 2010, lúc 11:00

36. Phương tiện truyền thông và các cơ quan kiểm duyệt khác sẽ hành động – Thứ bảy ngày 1 tháng 1 năm 2011, lúc 02:00

37. Làm sao mà Cuộc Cảnh Báo lại là một Ân Huệ cho nhân loại? – Chúa Nhật ngày 2 tháng 1 năm 2011, lúc 21:45

38. Năm 2011 là năm của Sự Thanh Tẩy – Thứ ba ngày 11 tháng 1 năm 2011, lúc 12:30

39. Cuộc Cảnh Báo – Cuộc Quang Lâm đang đến gần – Cơ hội để cứu rỗi linh hồn các con – Thứ tư ngày 12 tháng 1 năm 2011, lúc 15:00

40. Làm thế nào để vào Thiên Đàng – vai trò của sự đau khổ – Thứ sáu ngày 14 tháng 1 năm 2011, lúc 10:00

41. Hãy vác lấy Thánh Giá của Cha – Chúa Nhật ngày 16 tháng 1 năm 2011, lúc 15:00

42. Phạm tội thật dễ dàng làm sao – Thứ hai ngày 24 tháng 1 năm 2011, lúc 22:00

43. Hãy chuẩn bị cho Cuộc Cảnh Báo – Cuộc Soi Sáng Lương Tâm – Thứ sáu ngày 28 tháng 1 năm 2011, lúc 00:15

44. Tình yêu là con đường dẫn đến ơn cứu rỗi – Thứ bảy ngày 5 tháng 2 năm 2011, lúc 11:50

45. Cuộc Hoán Cải Toàn Cầu sắp xảy ra – Chúa Nhật ngày 6 tháng 2 năm 2011, lúc 13:40