[Phim] Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu – đạo diễn Mel Gibson (2004)

23/03/2018 Nguồn: https://conggiaovietnam.vn/tong-ket-ve-nhung-chuyen-la-da-xay-ra-trong-khi-dao-dien-mel-gibson-thuc-hien-cuon-phim-cuoc-kho-nan-chua-giesu-vao-nam-2004.html Lời giới thiệu  – Jos Nguyễn Tuấn Dũng (03/4/2015 – Thứ 6 Tuần Thánh 2015) Chúng ta đang sống trong thời gian cực Thánh – Tưởng niệm cuộc thương …

Read More