Thông điệp tiên tri Fatima kết nối những cuộc tấn công của Satan vào người Do thái, Giáo Hội và thai nhi

Share this…03/05/2017 Nguồn: https://www.lifesitenews.com/opinion/fatimas-prophetic-message-connects-satanic-attacks-on-jewish-people-the-chu Tác giả: Kevin Burke Vào ngày 13 tháng 5 năm 1917, Mẹ của Chúa Giê-su Ki-tô bắt đầu hiện ra với ba trẻ chăn cừu ở Bồ Đào …

Read More

Trải nghiệm cận kề cái chết của BJ McKelvie trong Hỏa Ngục sau khi tự tử

Share this…11/07/2014 Nguồn: http://lifeafterdeathheavenandhell.com/archives/bj-mckelvies-nde-in-hell-after-he-commits-suicide Tác giả: Michael Ngày hôm nay BJ được biết đến với sự thờ phượng tâm linh sống động của mình. BJ McKelvie là người sáng lập của Amaia …

Read More

Một Đại Đức chứng kiến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bị thiêu đốt trong hỏa ngục

Share this…03/01/2018 Nguồn: http://lifeafterdeathheavenandhell.com/archives/one-man-sees-buddha-in-hell Tác giả: Michael Lời chứng thực của Athet Pyan Shinthaw Paulu, một nhà sư ở Miến Điện, đã nhìn thấy hỏa ngục và đã quay lại cuộc sống trở thành …

Read More