Daily Express: Nguyệt thực 2018: Những siêu trăng có thể dấy lên ‘Năm Kinh Thánh’ với Sự Tái Lâm của Đức Ki-tô lần thứ hai

30/01/2018 Nguồn: https://www.express.co.uk/news/science/912054/eclipse-2018-how-to-see-supermoon-end-of-the-world-rapture-second-coming-jesus-christ Tác giả :  SEAN MARTIN Tờ báo uy tín Daily Express của Anh đã đưa tin: NĂM NAY có thể là năm theo Kinh Thánh Ki-tô giáo bởi vì …

Read More

Tìm thấy dấu tích thành phố bị Chúa trời hủy diệt trong Kinh Thánh

21/10/2015 Nguồn : https://www.tienphong.vn/cong-nghe/tim-thay-dau-tich-thanh-pho-bi-chua-troi-huy-diet-trong-kinh-thanh-923629.tpo Sáng hôm sau ông Áp-ra-ham dậy sớm, đến chỗ ông đã đứng trước mặt ĐỨC CHÚA. Ông nhìn xuống phía Xơ-đôm, Gô-mô-ra và cả Vùng, ông thấy …

Read More