Tổ chức Y tế Thế giới đảm bảo nhiều trẻ em chết vì tiêm chủng bằng cách sửa đổi báo cáo phản ứng bất lợi của vắc-xin

04/11/2018

Nguồn: https://vaccineimpact.com/2018/world-health-organization-ensures-more-children-die-from-vaccines-by-revising-vaccine-adverse-reaction-reporting/

Tác giả: Norma Erickson, SaneVax, Inc.


Việc đưa ra loại vắc-xin chủng ngừa toàn cầu nhắm vào những trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, sẽ là một trong những hình thức diệt chủng độc ác nhất mà nhân loại chưa từng chứng kiến kể từ khi Hitler tàn sát người Do Thái. Kế hoạch ác độc này sẽ trở thành hiện thực vì nhiều chính phủ ép buộc người dân của họ phải chấp nhận những thay đổi trong bộ luật nhằm mang lại cho các chính phủ thứ quyền lực để thi hành những điều luật chống lại trẻ em vô tội.

 

Trích sứ điệp Chúa Giê-su Ki-tô ban cho tiên tri Maria Divine Mercy Thứ bảy ngày 10 tháng 11 năm 2012, lúc 23:45

Các đánh giá mối quan hệ nhân quả của phản ứng bất thường sau tiêm chủng (AEFI): Liệu WHO có loại bỏ các trường hợp tử vong liên quan đến vắc-xin thông qua luận điệu lẩn tránh hay không?

Thay đổi các hướng dẫn đánh giá phản ứng bất thường sau tiêm chủng (AEFI)

Vào tháng 4 năm 2017, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phối hợp một dự án chung giữa các nhóm chuyên gia từ các ủy ban AEFI cấp quốc gia (AEFI – các phản ứng bất lợi sau tiêm chủng = adverse events following immunization) của Ấn Độ và Zimbabwe với Bộ Y tế của mỗi quốc gia.

Dự án này được đặt tên là “Nghiên cứu liên quốc gia để đánh giá độ tin cậy liên tầng về phương pháp đánh giá quan hệ nhân quả AEFI của WHO và tiện ích của phần mềm mới WHO đánh giá quan hệ nhân quả AEFI”.

WHO đã sửa đổi các hướng dẫn đánh giá AEFI của họ vào năm 2013, nhưng những đánh giá về các phản ứng tiềm ẩn của vắc-xin cũng đã được làm như vậy chỉ qua các công việc giấy tờ.

Người ta chỉ có thể tưởng tượng ra làm thế nào mà một nhiệm vụ như thế này bị làm cho ngã lòng.

Ngay trước cuộc họp được đề cập ở trên, Tổ chức Y tế Thế giới đã thực hiện phần mềm đánh giá mối quan hệ nhân quả AEFI có sẵn để hỗ trợ những báo cáo về Các Phản Ứng Bất Thường Sau Tiêm Chủng để thực hiện công việc của họ một cách hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, các bác sĩ trong phòng khám tư nhân không nhất thiết phải đồng ý rằng các hướng dẫn mới đã giúp bảo vệ trẻ em trên thế giới. Thực tế, họ nghi ngờ điều ngược lại.

Thay vì đánh giá chính xác các phản ứng tiềm ẩn của vắc-xin, các hướng dẫn mới dường như còn cản trở việc phát hiện ra các phản ứng vắc-xin thực sự, đặc biệt là khi một cái chết xảy ra sau khi dùng vắc-xin.

Vào tháng Bảy năm 2017, hai bác sĩ danh tiếng từ Ấn Độ, Tiến sĩ Jacob Puliyel và Tiến sĩ Anant Phadke đã đưa ra thông cáo báo chí dưới đây, được tái in lại toàn bộ với sự cho phép của tác giả.

Jacob-Puliyel-MD

Dr. Jacob Puliyel

Dr-Anant-Phadke

Dr. Anant Phadke

WHO ĐÃ TƯ VẤN ĐỂ SỬA ĐỔI TRIẾT LÝ SAU TIÊM CHỦNG CỦA NÓ

New Delhi 04/07/2017: Hai bác sĩ hàng đầu đã kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khẩn trương sửa đổi phương pháp luận mới để phân loại các phản ứng bất thường sau tiêm chủng (AEFI).

Jacob Puliyel, một bác sĩ nhi khoa và là thành viên của Nhóm Tư Vấn Kỹ Thuật Quốc Gia về Chủng Ngừa, và Anant Phadke, một thành viên điều hành của Mạng Lưới Chung Tay Hành Động vì Dược Phẩm của Ấn Độ cho rằng phương pháp của WHO không nhắm tới sự an toàn cho các bé.

Theo các tác giả, phân loại mới về AEFI của WHO, về cơ bản, ngụ ý rằng không có trường hợp tử vong nào có thể do tiêm chủng, và nếu có bất kỳ cái chết nào xảy ra, nó chỉ là do ngẫu nhiên và không phải do vắc-xin.

Chỉ những phản ứng mà đã được ghi nhận trước đó trong các nghiên cứu dịch tễ học mới có thể được coi là có liên quan đến vắc-xin trong giản đồ mới.

Tất cả các trường hợp tử vong được chứng kiến trong giai đoạn thử nghiệm vắc-xin trên diện rộng (Giai đoạn 4) chỉ được gán một cách đơn giản là những cái chết ngẫu nhiên hoặc không thể phân loại được. Chúng không thể được phân loại là có liên quan đến vắc-xin nếu vắc-xin không gây tử vong đáng kể về mặt thống kê trong các thử nghiệm giai đoạn 3 ở quy mô nhỏ.

Trong một bức thư được công bố trên Tạp chí Đạo đức Y khoa có uy tín của Ấn Độ, Puliyel và Phadke đã bày tỏ mối quan tâm của họ về hệ thống phân loại mới này.

“Chỉ đơn giản là phủ nhận những cái chết, phân loại AEFI mới này có khả năng bỏ qua các tín hiệu an toàn và do đó có những mối nguy hiểm tiềm ẩn với các loại vắc-xin mới”.

 

“By simply denying deaths, the new AEFI classification is liable to miss the safety signals and therefore potential dangers with new vaccines.”

Họ lưu ý rằng Sri Lanka đã đình chỉ việc sử dụng thuốc chủng ngừa pentavalent sau năm lần gây tử vong trong vòng bốn tháng sau khi được giới thiệu vào tháng 1 năm 2008, và năm 2013 Việt Nam đã bỏ thuốc chủng pentavalent vì nó có liên quan đến 12 ca tử vong.

Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp, các nhóm đặc trách điều tra về những trường hợp tử vong của WHO tuyên bố rằng họ ‘không chắc’ có liên quan đến loại vắc-xin được sử dụng.

Các tác giả chỉ ra rằng hậu quả của việc sử dụng phân loại mới được minh họa rõ rệt trong đánh giá mối quan hệ nhân quả của 134 trường hợp AEFI nghiêm trọng được tải lên trên trang web của Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình ở Ấn Độ.

78 em trong số này còn sống và 58 em đã chết.

 

78 of these babies survived and 58 died.

Trong số những bé còn sống, đánh giá quan hệ nhân quả cho thấy gần 50% bé có phản ứng với vắc-xin.

Mặt khác, thậm chí không có một cái chết nào được phân loại là có liên quan đến vắc-xin. 96% trường hợp tử vong chỉ đơn giản được phân loại là không thể phân loại hoặc trùng hợp ngẫu nhiên.

“Kết quả ngược lại là hiển nhiên”, Puliyel và Phadke chỉ ra. “Nếu một đứa trẻ được đưa vào bệnh viện với những cơn co giật khó chữa sau khi chủng ngừa, nếu nó còn sống, phản ứng có thể được phân loại là liên quan đến sản phẩm vắc-xin, nhưng nếu nó chết thì nó sẽ được phân loại là ‘cái chết ngẫu nhiên’.

 

“The resulting paradox is evident,” Puliyel and Phadke point out. “If a child is admitted to hospital with intractable convulsions after vaccination, if it survives, the reaction could be classified as vaccine-product–related, but if it dies it will be classified as ‘coincidental death.”

WHO đã xác định lại ‘nguyên nhân và ảnh hưởng’ trong AEFI. Theo Sổ Tay AEFI đã được sửa đổi, thuật ngữ “sự nhân quả liên đới” (causal association) đề cập đến “mối quan hệ nhân quả giữa yếu tố gây bệnh và một căn bệnh mà không có yếu tố khác can thiệp vào các quá trình”.

Điều này có nghĩa rằng AEFI trong những trẻ em với bệnh tim sẵn có mà có thể phát triển  các triệu chứng suy tim sau khi tiêm chủng ngừa (do độ cao do nhiệt độ hoặc áp lực do vắc-xin gây ra tại chỗ chủng ngừa), sẽ không được xem xét quan hệ nhân quả liên quan đến vắc-xin mặc dù tiêm chủng đã góp phần vào suy tim trong tình trạng cụ thể này.

Đây là mối quan tâm đặc biệt kể từ khi Ủy Ban Tư Vấn Toàn Cầu về An Toàn Vắc-xin ghi nhận rằng một số lượng lớn tử vong ở trẻ em sau khi tiêm chủng ngừa Pentavalent là những người mắc một số bệnh tim từ trước, các tác giả nói.

“Định nghĩa mới về ‘nguyên nhân và ảnh hưởng’ có khả năng gây hại cho trẻ em mắc các bệnh lý sẵn có vì nó loại bỏ động lực để cung cấp cho họ sự chăm sóc đặc biệt trong quá trình chủng ngừa,”

 

“The new definition of ‘cause and effect’ is potentially harmful to children with underlying diseases as it removes the impetus to provide them special care during immunization,”

Các tác giả cũng lưu ý.

“Theo quan điểm trên, điều cần thiết là Sổ Tay AEFI của WHO được đánh giá và sửa đổi một cách khẩn trương”, các tác giả chỉ ra rằng báo cáo AEFI có nghĩa là đảm bảo rằng vắc-xin cho trẻ em được an toàn.

 

“Sự an toàn của trẻ em (an toàn trẻ em) phải được nhấn mạnh sự an toàn cho các nhà sản xuất vắc-xin.” Ngoài ra nhiều sự mơ hồ trong việc đánh giá AEFI theo sơ đồ phân loại mới đã xói mòn niềm tin vào khả năng của chương trình để đánh giá các sự kiện bất lợi hiếm hoi và hành động dứt khoát để bảo vệ trẻ em. ”

 

“In view of the above, it is necessary that the WHO’s  AEFI manual be evaluated and revised urgently,” the authors said pointing out that AEFI reporting is meant to ensure that vaccines given to children are safe.

 

“Safety of children (child safety) rather than safety for vaccine manufacturers needs to be the emphasis.” Also many ambiguities in evaluating AEFI under the new classification scheme erode confidence in the scheme’s ability to evaluate rare adverse events and act decisively to protect children.”

Thư gửi cho biên tập viên của ‘Tạp chí Đạo đức Y học Ấn Độ’

Để đảm bảo rằng các chuyên gia y tế ở Ấn Độ cũng nhận thức được các vấn đề tiềm ẩn với hệ thống phân loại AEFI mới của WHO, Tiến sĩ Puliyel và Tiến sĩ Phadke đã viết thư cho biên tập viên của “Tạp chí Đạo đức Y khoa Ấn Độ” thể hiện mối quan tâm nghiêm túc.

Theo lá thư này, đã có 132 trường hợp trẻ em ở Ấn Độ nhập viện sau khi tiêm vắc-xin pentavalent từ năm 2012 đến năm 2016. 54 trẻ em này đã tử vong. Khi những sự kiện bất lợi này được phân tích bằng cách sử dụng các tiêu chí mới của WHO, KHÔNG một trong số các trường hợp tử vong này được phân loại là có liên quan đến vắc-xin.

Đọc bài báo “Deaths following pentavalent vaccine and the revised AEFI classification” để xác nhận sự việc này.

Deaths following pentavalent vaccine and the revised AEFI classification

Phản ứng của WHO?

Tổ chức Y tế Thế giới đã không trả lời những lo ngại của các bác sĩ này trong 16 tháng qua. Ngược lại, họ đã xuất bản một hướng dẫn mới vào tháng 1 năm 2018 với đầu đề “Đánh giá nhân quả về các sự kiện bất lợi sau khi tiêm chủng”.

Các trang giới thiệu của sổ tay hướng dẫn này thể hiện nhờ các thành viên của GACVS (Ủy ban Cố vấn Toàn cầu về An toàn Vắc-xin): Nick Andrews, Marion Gruber, Robert Pless, Xavier Kurz, Gagandeep Kang và Samin Akram đã cung cấp phản hồi rất hữu ích trong suốt giai đoạn phát triển trước tới đánh giá cuối cùng trong cuộc họp vào tháng 12 năm 2017.

Người ta phải tự hỏi “những phản hồi rất hữu ích” mà các thành viên GACVS cung cấp mà dẫn đến việc Tổ chức Y tế Thế giới phớt lờ đi những lo ngại của hai bác sĩ nổi tiếng đang hoạt động trong thế giới thực, những người chứng kiến ​​những phản ứng bất lợi tiềm ẩn đối với vắc-xin một cách cá nhân.

Ai là người mà WHO bảo vệ – trẻ em hay các nhà sản xuất vắc-xin?

Đọc toàn bộ bài báo tại SaneVax.org.

Những kế hoạch độc ác của họ bao gồm một cuộc chủng ngừa toàn cầu vốn sẽ gây bệnh trên toàn thế giới

TRÍCH SỨ ĐIỆP CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ BAN CHO TIÊN TRI MARIA DIVINE MERCY CHÚA NHẬT NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2012, LÚC 20:15

Con gái yêu dấu của Ta, những kế hoạch của các tổ chức Tam Điểm để giành quyền kiểm soát các loại tiền tệ thế giới, đang gần được hoàn thành.

Những kế hoạch độc ác của chúng bao gồm một cuộc chủng ngừa toàn cầu vốn sẽ gây bệnh trên toàn thế giới nhằm tạo ra nỗi thống khổ ở một quy mô lớn chưa từng thấy trước đây.

Hãy tránh xa bất kỳ cuộc tiêm chủng toàn cầu đột ngột nào, vì việc tiêm chủng sẽ giết chết các con

Kế hoạch độc ác của chúng sẽ gây khiếp sợ cho tất cả những linh hồn vô tội, những người không hề có ý niệm gì về việc bọn chúng mạnh mẽ biết dường nào.

Bị dẫn dắt bởi lòng ham muốn quyền lực, của cải, và ước muốn nên như thần thánh trong mọi việc chúng làm, nên chúng tin rằng chúng bất khả chiến bại.

Chúng kiểm soát các ngân hàng, các chính phủ và chịu trách nhiệm trong việc gây ra khủng bố ở Trung Đông.

Chúng kiểm soát nhiều phương tiện truyền thông trên thế giới và sự thật về sự độc ác của chúng được che đậy đằng sau cái gọi là những tổ chức nhân đạo.

Đáng buồn là rất ít con cái Thiên Chúa biết được kế hoạch của chúng.

Hãy biết rằng Bàn Tay của Chúa Cha sẽ vô cùng bất ngờ và nhanh chóng giáng phạt những quốc gia vốn bảo vệ những kẻ lãnh đạo hết sức độc ác này.

Các quốc gia này sẽ bị tấn công bởi những trận sóng thần và động đất với cường độ mạnh đến nỗi chúng sẽ bị xóa sổ.

Những kẻ tin rằng chúng hùng mạnh, sẽ phải chứng kiến lửa từ trời, ngay trước Cuộc Quang Lâm của Ta.

Các vùng biển sẽ trở thành những hồ lửa và chúng sẽ khó lòng trốn khỏi sự trừng phạt giáng xuống những linh hồn độc ác, những kẻ khước từ Chén Cứu Độ của Ta.

Vẫn ngang ngạnh tới cùng, chúng sẽ chống lại Thiên Chúa Cha Hằng Hữu và chống lại Sức Mạnh từ Thiên Đàng.

Cùng về phe với tên Phản Kitô, từ các tổ chức mà hắn nhân rộng ra, chúng sẽ nhận ra đường lối sai lầm khi đã quá muộn.

Nhiều người trong các tổ chức này, bao gồm các nhà lãnh đạo ngân hàng, chính phủ, những người đứng đầu các doanh nghiệp lớn, tất cả liên kết với nhau và cùng làm việc để biến những thường dân thành những kẻ khốn cùng, và họ sẽ hoán cải sau Cuộc Cảnh Báo. Vì vậy, đây là điều tốt.

Thời điểm để Ta tách biệt những linh hồn yêu mến Ta ra khỏi những kẻ về phe với tên ác quỷ, không còn xa đâu.

Các con hãy tỉnh thức. Sẽ chỉ còn rất ít thời gian để hoán cải. Những linh hồn hết sức cần đến Lòng Thương Xót của Ta, trong những tổ chức độc ác này, không tôn kính Lề Luật của Thiên Chúa.

Các con phải cầu nguyện để chúng nhận thấy được Sự Thật.

Các con phải cầu nguyện để ngăn chặn chúng áp đặt những nỗi thống khổ thông qua thứ luật pháp kinh hoàng mà chúng định ban hành.

Các con phải cầu nguyện để ngăn chặn nạn diệt chủng mà chúng đang hoạch định, nạn diệt chủng này còn kinh hoàng hơn những gì mà Hitler đã thực hiện trong Thế Chiến thứ 2.

Tổ chức này, là quân đội của Satan, đã đạt đến con số đông đảo nhất từ khi hình thành trong thời Trung Cổ. Chúng sẽ được dẫn dắt bởi tên Phản Kitô. Chúng đã từng lên kế hoạch để kiểm soát của các ngân hàng trong nhiều thập kỷ.

Trong mười lăm năm qua, chúng đã hoạch định để đưa ra dấu của con thú, một con chip mà mỗi người đàn ông đàn bà sẽ buộc phải gắn vào cơ thể để có được thực phẩm.

Vì đã đến thời điểm để chúng công bố loại tiền tệ thế giới mới, các con phải biết rằng việc cầu nguyện thật nhiều, có thể giúp giảm thiểu phần lớn kế hoạch của chúng.

Dưới đây là lời cầu nguyện để ngăn chặn kế hoạch kiểm soát của tổ chức Một Thế Giới.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (61) Xin ngăn chặn việc kiểm soát của Tổ Chức Một Thế Giới

Lạy Cha chúng con ở trên trời, để tưởng nhớ Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu Kitô, Con rất yêu dấu Cha, con nài xin Cha bảo vệ chúng con là con cái Cha, thoát khỏi khổ hình Thập Giá do tên Phản Kitô và bè lũ của hắn sắp đặt hòng hủy diệt con cái Cha.

Xin ban cho chúng con những Ân Sủng để từ chối dấu của con thú. Xin ban cho chúng con ơn trợ giúp để chúng con chống lại sự dữ đang lan tràn trên toàn thế giới bởi những kẻ theo đường lối của Satan.

Lạy Cha dấu yêu, chúng con tha thiết nài xin Cha bảo vệ tất cả con cái Cha trong thời buổi đáng sợ này, và làm cho chúng con luôn mạnh mẽ để đứng lên và rao giảng Lời Chí Thánh của Cha. Amen.

Hỡi con gái của Ta, Ta hết sức đau buồn khi phải tỏ bày những điều này. Các tín hữu của Ta cần phải hiểu những gì đang xảy ra.

Những người không tin vào những Thông Điệp này sẽ không hề cảnh giác khi tên Phản Kitô xuất đầu lộ diện như Ta đã tiên báo.

Các con phải hiệp nhất trong các nhóm cầu nguyện trên toàn thế giới.

Càng nhiều tín hữu của Ta thực hiện lời mời gọi của Ta, thì sự hiện diện của Chúa Thánh Thần sẽ càng mạnh mẽ trong khi đội quân của Satan sẽ càng suy yếu.

Các con đừng sợ hãi vì các con có thể hiên ngang đối mặt với cuộc bách hại khủng khiếp.

Một khi các con chuẩn bị tốt bằng cách tuân theo những lệnh truyền của Ta và duy trì việc cầu nguyện hàng ngày, thì thời gian đó sẽ chóng qua đi.

Hãy luôn tín thác vào Ta.

Hãy nhớ rằng Ta đã chết vì tội lỗi của các con. Giờ đây cách tốt nhất là các con để Ta dẫn dắt các con hướng về Vương Quốc Mới của Ta trên trái đất.

Chỉ mình Ta, Chúa Giêsu Kitô, mới có thể dẫn dắt các con. Hãy nhớ rằng các con không là gì khi không có Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

https://sachsuthat.com/nhung-ke-hoach-doc-ac-cua-ho-bao-gom-mot-cuoc-chung-ngua-toan-cau-von-se-gay-benh-tren-toan-the-gioi/

 

Chủng ngừa toàn cầu: Một trong những hình thức diệt chủng độc ác nhất mà nhân loại chưa từng chứng kiến kể từ khi Hitler tàn sát người Do Thái

TRÍCH SỨ ĐIỆP CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ BAN CHO TIÊN TRI MARIA DIVINE MERCY THỨ BẢY NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 2012, LÚC 23:45

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, Sự Thật có thể khiến cho con khiếp sợ biết bao. Mặc dù con đón nhận Lời Chí Thánh của Ta, nhưng chỉ khi những lời tiên tri mà Ta tỏ bày cho con trở thành hiện thực, thì con mới hiểu được tính nghiêm trọng trong Sứ Vụ cứu rỗi nhân loại này.

Việc đưa ra loại vắc-xin chủng ngừa toàn cầu nhắm vào những trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, sẽ là một trong những hình thức diệt chủng độc ác nhất mà nhân loại chưa từng chứng kiến kể từ khi Hitler tàn sát người Do Thái. Kế hoạch ác độc này sẽ trở thành hiện thực vì nhiều chính phủ ép buộc người dân của họ phải chấp nhận những thay đổi trong bộ luật nhằm mang lại cho các chính phủ thứ quyền lực để thi hành những điều luật chống lại trẻ em vô tội.

Hãy nhớ rằng điều duy nhất khiến Cha Ta thôi không kết thúc thế giới, đó là vì tình yêu của tất cả những tôi tớ trung thành trong các con. Cha Ta đã vì Tình Yêu của Người dành cho từng người con nhỏ bé và dành cho từng Thụ Tạo của Người mà Người đã dừng tay lại. Giờ đây đã đến lúc để cuối cùng Người đưa thời gian tới hồi kết thúc, nhờ đó thế giới mà Người đã tác tạo vì Tình Yêu và theo Thánh Ý của Người, có thể tiếp tục sống trong hòa bình.

Giờ đây Người sẽ tiêu diệt những kẻ gây ra sự độc ác này trên con cái của Người. Người sẽ không chịu đựng sự độc ác này nữa và giờ đây Bàn Tay Người sẽ giáng phạt.

Cơn Thịnh Nộ của Người giờ đây sẽ được thể hiện trên thế giới, và sẽ khiến cho người ta phải khiếp sợ vì mức độ mạnh mẽ của cuộc trừng phạt vốn sẽ giáng xuống trái đất.

Những ai trong các ngươi phải chịu trách nhiệm trong việc gây ra đau khổ khủng khiếp cho những người đồng bào, đồng hương của các ngươi, thì các ngươi phải biết điều này:

Cuối cùng các ngươi sẽ bị diệt trừ cùng với tai họa của bệnh tật và rồi các ngươi và cả những kẻ tôn thờ tổ chức toàn cầu, sẽ bị quét sạch trước khi Trận Chiến cuối cùng giữa Thiện và Ác bắt đầu.

Các ngươi sẽ không được Cha Ta dung thứ và Người sẽ không để cho các ngươi hủy hoại con cái Người thêm nữa. Thật khốn cho các ngươi và những kẻ ở giữa các ngươi, những kẻ khiến cho Người giờ đây phải phẫn nộ.

Đây là thời điểm mà Cha Ta chứng tỏ cho các ngươi biết rằng Quyền Năng của Đấng nào sẽ vững bền mãi mãi. Những lý thuyết của các ngươi về việc tạo dựng, vốn đầy những khiếm khuyết, cuối cùng sẽ được tỏ ra cho các ngươi theo đúng bản bản chất của chúng. Sự Thật, như đã được hứa ban cho các ngươi trong Sách Sự Thật, được tiên báo trong sách của ngôn sứ Đanien, cuối cùng sẽ được tỏ ra cho nhân loại.

Biết bao nhiêu người không hề biết gì về Sự Thật của Thiên Chúa. Nhiều linh hồn có thiện chí không tìm kiếm những gì khác hơn ngoài những thứ vô bổ chóng qua trong cuộc sống của họ. Nhiều người lãng phí thời gian được ban cho họ trong cuộc sống dương thế vì họ không biết Sự Thật về Sự Hiện Hữu của Thiên Chúa.

Giờ đây Sự Thật đang được tỏ bày cho nhân loại. Đã đến lúc phải tính sổ. Cha Ta sẽ cảnh báo nhân loại lần cuối về Sự Thật. Những ai phớt lờ Sự Thật sẽ tự mình đánh mất quyền được vào Vương Quốc Mới của Ta trên trái đất.

Thay vì được sống trong vinh quang đời đời, đầy những điều kỳ diệu, tình yêu, niềm hoan lạc và sự phồn thịnh, thì họ lại bị ném vào nơi hư mất trong những hố thẳm của Hỏa Ngục.

Ta khẩn thiết kêu gọi tất cả mọi con cái Thiên Chúa hãy lưu tâm đến lời cảnh báo này.

Lời cảnh báo này có thể khó nghe. Nhiều kẻ nói rằng: “điều này không đến từ Thiên Chúa vì Người là Đấng giàu Lòng Xót Thương”, hãy để ý đến điều này:

Đã đến lúc phải tách lúa mì ra khỏi vỏ trấu. Ngày đó đã đến rất gần. Bất cứ chọn lựa nào của con người cũng sẽ là chọn lựa cuối cùng.

Cha Ta sẽ tôn trọng ý chí tự do của con người đến ngày cuối cùng. Ngày Phán Xét.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

https://sachsuthat.com/chung-ngua-toan-cau-mot-trong-nhung-hinh-thuc-diet-chung-doc-ac-nhat-ma-nhan-loai-chua-tung-chung-kien-ke-tu-khi-hitler-tan-sat-nguoi-do-thai/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *