Dấu vết DNA quay trở lại tới Adam và Eve

30/03/2018

Nguồn: http://www.christianevidence.net/2018/03/dna-traces-back-to-adam-and-eve.html

Tác giả: Joel


Adam gọi tên vợ mình là “Eva”, bởi vì bà sẽ trở thành mẹ của hết thảy các sinh linh.

Sáng Thế Ký 3 : 20

 

“Adam named his wife Eve, because she would become the mother of all the living.”

Genesis 3:20

Để tìm một tổ tiên chung sở hữu đặc tính di truyền chuyển giao tới thế hệ con cháu, chúng ta cần phải tìm những thứ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác với ít hoặc không có sự thay đổi. Cả hai giới tính đều chuyển qua một điều không thay đổi được trong quá trình sinh sản hữu tính. Đối với phụ nữ, đó là DNA ti thể (the mitochondrial DNA) truyền từ mẹ sang con gái và con trai, trong khi đối với nam giới thì đó là nhiễm sắc thể Y (the Y chromosome) truyền từ người cha sang con trai.

Năm 1987, các nhà di truyền học dân số lần đầu tiên chứng minh sự tồn tại của một ‘ti thể Eve (mitochondrial Eve)’ [1]. Một nhóm các nhà di truyền học đã công bố một nghiên cứu đáng ngạc nhiên trên tạp chí Nature. Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra DNA ti thể (mtDNA) lấy từ 147 người trên tất cả các nhóm chủng tộc lớn hiện nay. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng mỗi người còn sống ngày nay có thể truy vết tổ tiên của mình trở lại với một người phụ nữ duy nhất được gọi là “Ti thể Eve (Mitochondrial Eve)”. Giáo sư Karl Skorecki, một chuyên gia về DNA và người khám phá ra “Cohen Gene” phát biểu rằng:

“Phân tích DNA ti thể của tất cả những người đương đại được lấy mẫu ngày nay chỉ ra rằng tất cả các biến thể khác nhau trong chuỗi ADN ti thể (mtDNA) đều truy vết quay trở lại, hoặc hội tụ thành một chuỗi ban đầu ở một người phụ nữ nào đó”.

 

“Analysis of mitochondrial DNA of all contemporary humans sampled today indicates that all of the different variations in the sequence of mitochondrial DNA (mtDNA) trace back, or converge to an original sequence in a given woman.”

Hơn nữa, nghiên cứu với nhiễm sắc thể Y xác nhận rằng mỗi người đàn ông sống ngày hôm nay cũng xuất phát từ một người đàn ông duy nhất mà hiện nay các nhà khoa học gọi là “ Y- nhiễm sắc thể Adam (Y – Chromosomal Adam)”.

Vì vậy, trong khi Y-nhiễm sắc thể Adam là tổ tiên của mọi người đàn ông đang sống, Ti thể Eve là mẹ của tất cả mọi người sống, nam và nữ! Điều phù hợp một cách tuyệt đẹp với ghi chép của Kinh Thánh về lịch sử nhân loại.

Ngoài ra, không giống như DNA hạt nhân, DNA ti thể chỉ có 16,569 cặp cơ sở (khối xây dựng cơ bản của DNA), trái ngược tới hơn 6 tỷ cặp cơ sở trong hạt nhân của chúng ta. Vì vậy, đột biến dễ truy vết hơn nhiều. (Trong thực tế, số đột biến cao nhất được ghi lại trong nhân loại chỉ hơn 120). Điều này có nghĩa là gì? Số đột biến hạn chế như vậy có nghĩa là chỉ ít thời gian đã trôi qua cho những đột biến xảy ra kể từ khi người mẹ đầu tiên truyền lại DNA của bà! Những kết quả này có ý nghĩa nếu ngày nay hàng tỷ người là hậu duệ của chỉ tám người trên Con Tàu Noah, người sống khoảng 6.000 năm trước theo niên đại Kinh Thánh. Tuy nhiên, nếu có nhiều thời gian hơn, kiểu như hàng trăm nghìn năm mà những người theo thuyết tiến hóa vô thần kêu đòi (thêm vào khoảng hàng triệu năm từ khi con người tiến hóa từ khỉ), chúng ta nghĩ rằng sẽ tìm thấy nhiều khác biệt về DNA hơn. Nhưng không.

Hai nghiên cứu lớn gần đây về nhiễm sắc thể Y hiện đại của con người cũng gợi ý rằng “Y-nhiễm sắc thể Adam’ và ‘Ti thể Eve” sau hết có thể đã sống cùng một thời gian. [2,3] Một lần nữa phù hợp với ghi chép của Kinh Thánh.

Những ngày được chỉ định cho Ti thể Eve (hàng chục đến hàng trăm nghìn năm) bởi các nhà theo thuyết tiến hóa vô thần không phù hợp với niên đại Kinh Thánh, tuy nhiên, điều này là do họ dựa trên các giả định ‘đồng hồ phân tử’, thứ được điều chỉnh bởi niềm tin tiến hóa về thời gian các sự kiện tiến hóa xảy ra, được cho là hàng triệu năm trước. Nhịp độ đột biến nói trên trực tiếp ‘thách thức’ yêu cầu thời đại dài hơn của thuyết tiến hóa, và chỉ ra rằng Ti thể Eve sống khoảng 6.000 đến 6.500 năm trước, đúng sự thật ‘mẹ của hết thảy các sinh linh’ (Sáng Thế Ký 3:20).

Những gì chúng ta có thể nói với sự chắc chắn không thiên vị là, bất kể khung thời gian và sự cáo buộc những người đương thời bị cáo buộc, mỗi người đàn ông sống ngày hôm nay đều xuất phát từ một người đàn ông, trong khi mọi người còn sống hôm nay là hậu duệ của một người phụ nữ. Hơn nữa, bạn không thể nói rằng khoa học không xác nhận Kinh Thánh. Bởi vì nó đã xác nhận rồi.


Tham khảo:
1 Cann, R. L., Stoneking, M. & Wilson, A. C. Nature 325, 31–36 (1987).
2 Poznik, G. D. et al. Science 341, 562–565 (2013).
3 Francalacci, P. et al. Science 341, 565–569 (2013).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *