“Mặt trăng máu” vào ngày 27/7

11/07/2018

Nguồn: https://news.oneway.vn/mat-trang-mau-vao-ngay-277/


Theo các nhà thiên văn học, tháng 7 sẽ có 2 thiên thể chuyển sang màu đỏ: sao Hỏa và Mặt Trăng. Ki-tô hữu tin rằng “trăng máu” là dấu hiệu rõ ràng đến từ Thiên Chúa và ứng nghiệm lời tiên tri trong Kinh Thánh về thời kỳ cuối cùng.

Theo trang Space.com, ngày 27/7/2018, sao Hỏa sẽ cách Trái Đất 35.98 triệu dặm, sẽ sáng hơn bình thường khoảng 10 lần và sáng hơn so với năm 2003. Cũng trong ngày đó, Mặt Trăng sẽ chuyển sang đỏ trong vài giờ. Theo các nhà thiên văn học, đó sẽ là nguyệt thực dài nhất thế kỷ, kéo dài khoảng 1 giờ 43 phút. Châu Phi, Trung Đông, Nam Á và Ấn Độ dương sẽ quan sát được hiện tượng lần này. Thời gian hiện tượng rõ lớn nhất sẽ là 16:21 EDT ngày 27/7. Sự kiện diễn ra trong khoảng 15:30 đến 17:13 EDT.

Không giống nhật thực, nguyệt thực không gây nguy hiểm khi nhìn trực tiếp bằng mắt. Theo Space.com, sự kiện “trăng máu” (nguyệt thực toàn phần) xảy ra khi mặt trăng di chuyển hoàn toàn vào vùng tối Trái Đất. Mặt Trăng chuyển sang đỏ thay cho đen. Màu đỏ đến từ ánh sáng Mặt Trời xuyên qua bầu khí quyển Trái Đất, bị bẻ cong và đi vào bề mặt Mặt Trăng. Khí quyển Trái Đất còn làm tán xạ ánh sáng bước sóng ngắn, để lại màu đỏ có bước sóng dài ở cuối cùng dải quang phổ.

A blood moon eclipse over a mountain in Thailand on Jan. 31, 2018.

Sự kiện “trăng máu” xuất hiện cuối tháng này được nhiều Ki-tô hữu chờ đón. Ki-tô hữu tin rằng “trăng máu” là dấu hiệu rõ ràng đến từ Thiên Chúa và ứng nghiệm lời tiên tri trong Kinh Thánh. “Trăng máu” được Joel/Giô-ên 2:31 nói đến: “Mặt trời sẽ đổi ra tối tăm, mặt trăng ra máu, trước khi ngày lớn và kinh khiếp của Thiên Chúa đến”. Và trong Acts/Công vụ 2:20: “Mặt trời sẽ biến nên tối tăm, Mặt trăng hóa ra máu, Trước ngày lớn và vinh hiển của Thiên Chúa đến”. Và Revelations/Khải Huyền 6:12 chép: “Tôi nhìn xem, khi Chiên Con mở ấn thứ sáu, thì có một cơn động đất lớn; mặt trời bèn trở nên tối tăm như túi lông đen, cả mặt trăng trở nên như huyết”.

Kinh Thánh nói đến sự kiện mặt trăng chuyển sang đỏ như máu như một dấu hiệu của thời kỳ cuối cùng. Dù Trái Đất vẫn quay sau nhiều lần “trăng máu” từ khi các lời tiên tri được viết, ngày Thiên Chúa đến đã gần kề.

Không ai biết ngày “tận thế”. Không ai rõ thời điểm Thiên Chúa trở lại. Nhưng những sự kiện đang diễn ra chính là dấu hiệu. Lời Thiên Chúa được ứng nghiệm.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *