9 lý do chứng minh thuyết tiến hóa của Darwin sai

01/08/2016 Nguồn: https://trithucvn.net/khoa-hoc/9-ly-do-chung-minh-thuyet-tien-hoa-cua-darwin-sai.html Thuyết tiến hóa, nói cho cùng, vẫn còn là một giả thuyết đang tranh cãi, tuy nhiên, ở nhiều nơi, nó vẫn đang được rao giảng như một … Đọc tiếp 9 lý do chứng minh thuyết tiến hóa của Darwin sai