Lễ Chúa Giê-su thăng thiên

Anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở ; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi.”

 

– Tin mừng Thánh Gio-an 14 : 1 – 4

Dẫn nhập

Ki-tô Giáo có những kỳ lễ kỷ niệm về Chúa Giê-su như Lễ Chúa Giáng sinh, Chúa chịu thương khó; Chúa phục sinh; Chúa Thăng thiên.

Lễ Thăng Thiên (hoặc Lễ Chúa Giê-su Lên Trời) là một ngày lễ Ki-tô giáo được cử hành sau Lễ Phục Sinh bốn mươi ngày (tính từ Chúa Nhật Phục Sinh). Do đó, lễ này luôn rơi vào một ngày Thứ Năm. Lễ Thăng Thiên diễn tiến theo ý nghĩa nội dung Tân Ước, theo đó, sau khi Chúa Giêsu sống lại, ngài đã ở lại cùng với các môn đồ trong bốn mươi ngày, sau đó lên trời để kết thúc sự hiện diện của ngài giữa loài người trần thế. Một số nhánh Kitô giáo cử hành Lễ Thăng Thiên một cách trang trọng vào một ngày Chủ Nhật kế tiếp.

Ngày Thứ Năm Lễ Thăng Thiên còn là một ngày lễ ở nhiều quốc gia như Áo, Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Iceland, Liechtenstein, Luxembourg, Na Uy, Pháp, Phần Lan, Thuỵ Điển, Thuỵ Sĩ, Burundi, Madagascar, Namibia, Sénégal, Colombia, Haiti, Martinique, Indonesia và Vanuatu).

Chúa Jesus thăng thiên

Chúa Giê-su thăng thiên

Ngày hôm nay Thứ Năm ngày 10 tháng 05 năm 2018 – Ngày Lễ Chúa Giê-su thăng thiên – chúng ta cùng nhau nhắc lại về LỜI HỨA CỦA CHÚA GIÊ-SU: Chúa thăng thiên và Chúa sẽ trở lại.

Chúa thăng thiên

Nói xong, Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa.

– Công vụ Tông đồ 1 : 9

Sự thăng thiên của Chúa chúng ta là một phần quan trọng của chức vụ Ngài, vì nếu Ngài không trở về với Chúa Cha, thì tất cả những gì mà Ngài đã làm nơi trần gian này nhất là về sự cứu rỗi thì không thể trọn vẹn. Nhiều người nói rằng tại sao Ngài không ở lại trần gian này để giảng Tin Mừng về Vương Quốc của Thiên Chúa thì có hay hơn không? Và việc Ngài thăng thiên có cần phải có nhiều người xem thấy không? Chúng ta giải thích thế nào?

Chúng ta hãy hiểu, khi Chúa Giê-su sống lại thì thân thể của Ngài không còn là một thân thể bằng xương bằng thịt nữa, và có thể dung mạo của Ngài cũng đã thay đổi, điển hình là những người gặp Chúa Giê-su đều không thể nhận ra Ngài. Nào là Ma-ri, hai môn đồ trên đường đến Em-ma-út. Đặc biệt là Tô-ma, khi gặp Chúa rồi mà vẫn đòi cho được nhìn xem dấu đinh rồi mới tin.

Rồi chúng ta cũng biết, Ngài không còn có thể sống như trước đây. Kinh Thánh cho chúng ta thấy Ngài thoạt đến và thoạt đi với thân thể biến hóa. “Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo : “Bình an cho anh em !” (Lu-ca 24: 36). Điều này nói lên Chúa là vị thần.

Vì vậy, sự ẩn hiện của Ngài không thể ở lại trần gian này lâu ngày để giảng đạo được vì sẽ là nỗi khiếp sợ cho con người. Thần Thánh không thể sống bên cạnh con người.

Sự thăng thiên của Chúa Giê-su xảy ra rất công khai giữa thanh thiên bạch nhật, có sự hiện diện của các sứ đồ, môn đồ, và nhiều người khác chứng kiến. Nếu không con người sẽ không biết Ngài đi đâu. Và tin chắc rằng con người vẫn cứ tìm kiếm Ngài. Điều này cho chúng ta bài học, Thiên Chúa luôn minh bạch và rõ ràng.

Chúa Thăng thiên vì ích lợi cho chúng ta

Điều thứ nhất Ngài ban Đức Thánh Linh cho chúng ta. Sự thăng thiên của Chúa Giê-su là một phần quan trọng của chức vụ Ngài, vì nếu Ngài không về với Chúa Cha, Ngài không thể ban món quà Đức Thánh Linh như đã hứa trong Tin mừng Thánh Gio-an 16: 7 : “Song, Thầy nói thật với anh em : Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em ; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em.”

Nhờ sự thăng thiên của Chúa Giê-su, tất cả con cái Chúa sẽ luôn có sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống. Giả sử nếu không có Đức Thánh Linh thì chắc chắn không thể có mối tương giao với Thiên Chúa một cách trọn vẹn được. Làm sao chúng ta có thể có những lời cầu nguyện phải lẽ dâng lên Ngài. Rồi làm sao chúng ta có thể sống đẹp lòng Thiên Chúa nếu không có lời cáo trách từ Đức Thánh Linh. Điều vô cùng làm sao chúng ta có thể bước vào Thiên Đàng mà không được Đức Thánh Linh ấn chứng.

Vì vậy, chúng ta phải hết sức cẩn thận trong đời sống hàng ngày của mình để khỏi làm buồn lòng Đức Thánh Linh.

Điều thứ hai, Kinh Thánh cho biết Chúa Giê-su sau khi về trời sẽ ngồi bên hữu Thiên Chúa để làm Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm cầu thay của chúng ta, cũng ban cho chúng ta ân điển để chúng ta sống và sự hầu việc. “Chúng ta có một vị Thượng Tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời, là Đức Giê-su, Con Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin. Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. Bởi thế, ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần. (Thư gửi tín hữu Híp-ri 4 : 14 – 16). Vì có một Đấng luôn cầu thay cho, nên chúng ta đừng quên đến với Ngài mỗi ngày trong sự cầu nguyện.

Điều thứ ba, Chúa Giê-su là Đấng làm đầu Hội Thánh đáng chúc tụng và vinh hiển, hiện đang hướng dẫn môn đệ của Ngài trên đất và giúp họ hoàn thành mục đích của Ngài. “Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.” (Tin mừng Theo Thánh Mác-cô 16 : 19 – 20)

Ngày nay Chúa Giê-su cũng sẽ cùng làm việc với những ai hầu việc Ngài, và ban phép lạ để cho Tin Mừng về Vương Quốc của Thiên Chúa được phát triển.

Cuối cùng và cũng là điều vô cùng quan trọng, Chúa thăng thiên để chuẩn bị chỗ ở đời đời cho chúng ta như lời Ngài phán. Vì đây là nhu cầu của cõi đời đời mà con người mong muốn có được. Vậy chúng ta biết rằng Chúa Giê-su thăng thiên là điều cần thiết và cũng vì lợi ích cho chúng ta.

Chúa Giê-su sẽ trở lại

Nói xong, Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa. Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía Người đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh, và nói : “Hỡi những người Ga-li-lê, sao còn đứng nhìn lên trời ? Đức Giê-su, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời.”

– Công vụ Tông đồ 1 : 9 – 11

Hai vị Thiên sứ đã đoan chắc với các sứ đồ rằng Chúa Giê-xu sẽ trở lại từ trời, giống như Ngài đã được cất khỏi họ. Điều này một lần nữa cho chúng ta thấy điểm tương đồng trong buổi sáng Phục Sinh và lúc Chúa Thăng Thiên. Hai trường hợp này đều được Thiên sứ thông báo, nhằm đem lại sự an ủi, khích lệ, và đem đến niềm hy vọng.

 

Ngài sẽ trở lại với chính cách thức mà Ngài đã ra đi. Ngài đã thăng thiên cách hữu hình tức Ngài sẽ tái lâm cách hữu hình. Ngài đã thăng thiên cách vinh hiển tức Ngài sẽ lấy đại quyền đại vinh mà tái lâm. Khi Chúa Giê-su Thăng Thiên chỉ vài trăm người chứng kiến, nhưng ngày Chúa Giê-su Tái Lâm sẽ là toàn thể nhân loại.

“Ngay sau những ngày gian nan ấy, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời sa xuống và các quyền lực trên trời bị lay chuyển. Bấy giờ, dấu hiệu của Con Người sẽ xuất hiện trên trời ; bấy giờ mọi chi tộc trên mặt đất sẽ đấm ngực và sẽ thấy Con Người rất uy nghi vinh hiển ngự giá mây trời mà đến. Người sẽ sai các thiên sứ của Người thổi loa vang dậy, tập hợp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương, từ chân trời này đến chân trời kia.

– Tin mừng Thánh Matthew 24 : 29 – 31

Đức Giê-su trả lời : “Chính ngài vừa nói. Hơn nữa, tôi nói cho các ông hay : từ nay, các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng Toàn Năng và ngự giá mây trời mà đến.”

– Tin mừng Thánh Matthew 26 : 64

Kìa, Người ngự đến giữa đám mây. Ai nấy sẽ thấy Người, cả những kẻ đã đâm Người. Mọi dân trên mặt đất sẽ đấm ngực than khóc khi thấy Người. Đúng thế ! A-men !

– Khải huyền 1:7.

Về sự Chúa tái lâm chúng ta cần nhớ hai điều:

Thứ nhất, thật dại dột và vô ích khi suy đoán ngày giờ Chúa tái lâm, vì chính Ngài đã từng khẳng định “Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi (Mác-cô 13: 32-33). Câu phán này của Chúa Giê-su có ý nói sự tái lâm là vấn đề tuyệt mật. Do đó việc suy đoán về một việc được giấu kín như vậy là một việc làm phạm thượng.

Thứ hai, Kinh Thánh cho chúng ta biết Thiên Chúa có một kế hoạch cho con người và cả thế gian. Chúng ta tin rằng lịch sử không phải là sự kết hợp tình cờ may rủi của những biến cố xảy ra, mà tất cả đều phải hướng về một  biến cố thiên thượng nào đó trong cõi xa xăm, khi đến phần kết thúc. Lúc ấy, vị thẩm phán chính là Chúa Giê-su Ki-tô. Vì vậy sự tái lâm không phải là một vấn đề để suy đoán, hay để tò mò tìm biết một cách không chính đáng. Nhưng là một lời kêu gọi chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng khi ngày đó đến.

Điều chúng ta sẽ làm với lời hứa của Chúa thăng thiên?

–         Ham mến các điều thuộc thượng giới và hướng nhìn về Chúa Giê-su Ki-tô

Anh em đã được chỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Ki-tô nơi Thiên Chúa. Khi Đức Ki-tô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người, và cùng Người hưởng phúc vinh quang.

 

Vậy anh em hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người anh em : ấy là gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu và tham lam ; mà tham lam cũng là thờ ngẫu tượng. Chính vì những điều đó mà cơn thịnh nộ của Thiên Chúa giáng xuống trên những kẻ không vâng phục. Chính anh em xưa kia cũng ăn ở như thế, khi anh em còn sống giữa những người ấy. Nhưng nay, cả anh em nữa, hãy từ bỏ tất cả những cái đó : nào là giận dữ, nóng nảy, độc ác, nào là thoá mạ, ăn nói thô tục.

 

Anh em đừng nói dối nhau, vì anh em đã cởi bỏ con người cũ với những hành vi của nó rồi, và anh em đã mặc lấy con người mới, con người hằng được đổi mới theo hình ảnh Đấng Tạo Hoá, để được ơn thông hiểu. Vậy không còn phải phân biệt Hy-lạp hay Do-thái, cắt bì hay không cắt bì, man di, mọi rợ, nô lệ, tự do, nhưng chỉ có Đức Ki-tô là tất cả và ở trong mọi người.

 

– Thư gửi tín hữu Cô-lô-xê 3 : 1 – 10

Như thế, phần chúng ta, được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh, chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Đức Giê-su là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Chính Người đã khước từ niềm vui dành cho mình, mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, và nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa. Anh em hãy tưởng nhớ Đấng đã cam chịu để cho những người tội lỗi chống đối mình như thế, để anh em khỏi sờn lòng nản chí. Quả thật, trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa chống trả đến mức đổ máu đâu.

 

– Thư gửi tín hữu Do Thái 12 : 1 – 4

Chúa Giê-su chiến thắng cám dỗ của quỷ Satan

–         Thành nhân chứng dưới đất.

Công vụ Tông đồ 1: 8 “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.” Thái độ mong chờ Chúa Giê-su trở lại không phải chúng ta cứ ngồi mãi trên phòng cao mà là mỗi chúng ta vâng theo mạng lệnh của Ngài ra đi làm đem Tin Mừng về Vương Quốc của Thiên Chúa cho mọi người.

Cong-vu-1-8-Cho-den-cung-trai-dat

Làm chứng về ta từ Giê-ru-sa-lem xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất

Mạng lệnh được Chúa Giê-su giao cho các môn đệ của Ngài tại Tin mừng Thánh Matthew 28: 18 – 20 : “Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” và Khải Huyền 22: 12 “Nầy, ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm.”

Chúng ta hãy kiên tâm bền chí, ngày càng tích cực tham gia vào công việc của Chúa Giê-su vì ngày của Chúa đã đến rất gần để lãnh nhận tặng ân sự sống đời đời, như Thánh Phao-lô căn dặn trong Thư 1 Cô-rin-tô 15 : 50 – 58 rằng:

Thưa anh em, điều tôi muốn nói là xác thịt và khí huyết không thể thừa hưởng Nước Thiên Chúa được, cũng như cái hư nát không thể thừa hưởng sự bất diệt được. Đây tôi nói cho anh em biết mầu nhiệm này : không phải tất cả chúng ta sẽ chết, nhưng tất cả chúng ta sẽ được biến đổi trong một giây lát, trong một nháy mắt, khi tiếng kèn cuối cùng vang lên. Vì tiếng kèn sẽ vang lên, và những kẻ chết sẽ chỗi dậy mà không còn hư nát ; còn chúng ta, chúng ta sẽ được biến đổi. Quả vậy, cái thân phải hư nát này sẽ mặc lấy sự bất diệt ; và cái thân phải chết này sẽ mặc lấy sự bất tử.

 

Vậy khi cái thân phải hư nát này mặc lấy sự bất diệt, khi cái thân phải chết này mặc lấy sự bất tử, thì bấy giờ sẽ ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây : Tử thần đã bị chôn vùi. Đây giờ chiến thắng ! Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi ? Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của ngươi ? Tử thần có độc là vì tội lỗi, mà tội lỗi có mạnh cũng tại có Lề Luật. Nhưng tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

 

Bởi vậy, anh em thân mến, anh em hãy kiên tâm bền chí, và càng ngày càng tích cực tham gia vào công việc của Chúa, vì biết rằng : trong Chúa, sự khó nhọc của anh em sẽ không trở nên vô ích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *