Ứng nghiệm lời tiên báo của Chúa Giê-su: Sự trỗi dậy của tà thuyết “Đức Chúa Trời Mẹ”

“Bấy giờ, nếu có ai bảo anh em : “Này, Đấng Ki-tô ở đây” hoặc “ở đó”, thì anh em đừng tin. Thật vậy, sẽ có những Ki-tô giả và ngôn sứ giả xuất hiện, đưa ra những dấu lạ lớn lao và những điềm thiêng, đến nỗi chúng lừa gạt cả những người đã được tuyển chọn, nếu có thể. Thầy báo trước cho anh em đấy !

Tin mừng theo Thánh Matthew 24 : 23 – 25

Trong những ngày gần đây, các trang báo chí chính thống đăng tải hàng loạt các bài viết chỉ trích một tà thuyết mang tên “Đức Chúa Trời Mẹ”. Đây là một phong trào tôn giáo bắt nguồn tại Hàn Quốc bởi Kim Joo-cheol và Jang Gil-ia với danh xưng World Society Church of God vào năm 1985, phát triển từ Hội Thánh do Ahn Sahng-hong sáng lập năm 1964.

Trụ sở của tà thuyết “Đức Chúa Trời Mẹ” đặt tại Hàn Quốc

Thực tế cho thấy niềm tin của tà thuyết này hoàn toàn trái ngược với đức tin Ki-tô giáo truyền thống, với việc những tín đồ tuyên bố Ahn Sahng-hong là Đức Chúa Trời Cha, cũng chính là Chúa Giê-su đến trong xác thịt người thường và Jang Gil-ja là Đức Chúa Trời Mẹ. Họ tin rằng Đức Chúa Trời tái sinh trong hai người này để ứng nghiệm lời tiên tri của Kinh Thánh, đến thế gian khôi phục “lẽ thật” của hội thánh sơ khai, và những chỉ trích của người khác là sự bức hại mà họ phải chịu đựng vì tin vào Chúa Giê-su trong xác thịt người thường.

Ki-tô giáo chính thống bác bỏ tà thuyết này. Năm 2012, Hội Đồng Quốc gia các Giáo hội tại Hàn Quốc chính thức lên án và cấm hoạt động phong trào này, cho rằng đây là phong trào “phạm thượng”. Tà thuyết “Đức Chúa Trời Mẹ” đến Việt Nam vào đầu thế kỉ 21. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, sự xuất hiện của tà thuyết này được ghi nhận đầu tiên vào khoảng năm 2007; riêng tại Hà Nội, nó đã bắt đầu hoạt động từ vài năm trước đó.

Liên quan đến vụ việc ”Hội Thánh Đức Chúa Trời” – danh xưng của tà thuyết “Đức Chúa Trời Mẹ” tại Việt Nam đang hoạt động rầm rộ ở một số tỉnh, thành phố, ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ khẳng định, hiện nay, có một số nhóm mang tên “Hội Thánh Đức Chúa Trời”, bao gồm cả các nhóm rao giảng Tin Mừng – Thiên Chúa đã tha thứ tội lỗi của nhân loại qua việc Chúa Giê-su hiến mình trên Thập Tự Giá và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần – đã được chính quyền chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung. Vì vậy, các biểu hiện cực đoan mà báo chí phản ánh xảy ra ở thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh, Thái Nguyên,… liên quan đến tổ chức mang tên “Hội Thánh Đức Chúa Trời” cần được kiểm chứng và phân biệt với các nhóm rao giảng Tin Mừng khác có tên gọi tương tự, tránh đánh đồng với các tổ chức rao giảng Tin Mừng nói chung.

Một điểm kỳ lạ, Giáo Phái “Đức Chúa Trời Mẹ” đưa ra khá nhiều trích dẫn của Sách Kinh Thánh của Ki-tô Giáo để biện minh cho “lẽ thật” của họ. Để có một cái nhìn khách quan và công tâm, đặc biệt đối với cộng đồng Ki-tô Giáo của Việt Nam trong việc nhận biết sự thật trong Chúa Giê-su Ki-tô và ơn cứu độ nơi Ngài, chúng ta sẽ điểm qua những sai lệch chính yếu trong việc sử dụng Kinh Thánh của tà thuyết “Đức Chúa Trời Mẹ”.

Tuyên bố có Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ

Một biểu ngữ của tà thuyết Đức Chúa Trời Mẹ: “Mother Who Gives Enternal Life” (Mẹ-Đấng Ban Sự Sống Đời Đời)

Một trong những tín lý sai lầm của tà thuyết “Đức Chúa Trời Mẹ” là họ cho rằng có sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ. Và câu Kinh Thánh mà tà thuyết này rất hay sử dụng để biện minh là câu Kinh Thánh của Sách Khải Huyền chương 19 : 7 – 8 rằng:

Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ

dâng Chúa lời tôn vinh,

vì nay đã tới ngày cử hành hôn lễ Con Chiên,

và Hiền Thê của Người đã trang điểm sẵn sàng,

 

Khải Huyền 19 : 7 -8

Ở đây, Con Chiên chính là Chúa Giê-su, như trong Tin mừng Thánh Gio-an chương 1 : 29 có chép:

Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói : “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian.

Tin mừng Thánh Gio-an 1 : 29

Và với câu Kinh Thánh của Sách Khải Huyền 19 : 7 – 8, tà thuyết “Đức Chúa Trời Mẹ” giải thích ngay từ Hiền Thê chính là Đức Chúa Trời Mẹ, vợ của Chúa Giê-su! Tuy nhiên, họ đã không trích dẫn đầy đủ câu Kinh Thánh của Sách Khải Huyền chương 19 : 7 – 8 rằng:

Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ

dâng Chúa lời tôn vinh,

vì nay đã tới ngày cử hành hôn lễ Con Chiên,

và Hiền Thê của Người đã trang điểm sẵn sàng,

nàng đã được mặc áo vải gai sáng chói và tinh tuyền.”

Vải gai đây chỉ những việc lành của dân thánh.

Khải Huyền chương 19 : 7 – 8

Như vậy Kinh Thánh giải thích rõ ràng rằng vải gai sáng chói và tinh tuyền của Hiền Thê chính là những việc lành của dân thánh, hay Hiền Thê của Chúa Giê-su chính là dân thánh. Sách Khải Huyền chương 21 : 9 – 14 đã ghi rất rõ Hiền Thê của Con Chiên chính là thành thánh Giê-ru-sa-lem từ trời ngự xuống!

Bấy giờ, trong số bảy thiên thần mang bảy chén đầy bảy tai ương cuối cùng, một vị đến bảo tôi : “Lại đây, tôi sẽ chỉ cho ông thấy Tân Nương, Hiền Thê của Con Chiên.” Rồi đang khi tôi xuất thần, thì người đem tôi lên một ngọn núi cao hùng vĩ, và chỉ cho tôi thấy Thành Thánh, là Giê-ru-sa-lem, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, chói lọi vinh quang Thiên Chúa. Thành rực sáng tựa đá quý tuyệt vời, như ngọc thạch trong suốt tựa pha lê. Thành có tường rộng và cao, với mười hai cửa do mười hai thiên thần canh giữ, và trên các cửa có ghi tên mười hai chi tộc con cái Ít-ra-en. Phía đông có ba cửa, phía bắc ba cửa, phía nam ba cửa và phía tây ba cửa. Tường thành xây trên mười hai nền móng, trên đó có tên mười hai Tông Đồ của Con Chiên.

 

Khải Huyền chương 21 : 9 -14

Trong thư gửi tín hữu Ê-phê-xô chương 5 : 21 – 24, tông đồ Phao-lô đã nói rất rõ Chúa Giê-su Ki-tô chính là chồng của Hội Thánh.

Vì lòng kính sợ Đức Ki-tô, anh em hãy tùng phục lẫn nhau. Người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa, vì chồng là đầu của vợ cũng như Đức Ki-tô là đầu của Hội Thánh, chính Người là Đấng cứu chuộc Hội Thánh, thân thể của Người. Và như Hội Thánh tùng phục Đức Ki-tô thế nào, thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy.

 

Thư gửi tín hữu Ê-phê-xô chương 5 : 21 – 24

Các giáo dân khi cầu nguyện phải nhân danh Đấng Ki-tô AhnSahngHong

Ahnsahnghong (1918-1985) sinh tại Nam Hàn trong một gia đình có truyền thống Phật giáo. Năm 1946-1947, AhnSahnghong theo Cơ đốc Phục lâm (một tà giáo khác), năm 1948 AhnSahnghong chịu Báp-tem của tà giáo này. Sau đó AhnSahnghong ra khỏi Cơ đốc Phục lâm và bắt đầu giảng dạy những giáo lý lạ. AhnSahnghong tự nhận mình là Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng Cứu thế đến thế gian lần 2. Năm 1964, AhnSahnghong thành lập giáo hội World Mission Society Church of God.

Một bài báo viết về AhnSahnghong

Năm 1985, AhnSahngHong chết để lại quyền lãnh đạo giáo hội cho người vợ tên Zahng Gil-Jah (được biết đến như là “Mẹ Thiên Thượng”) và Mục sư Hội Trưởng là Kim Joo-Cheol.

Chân dung của 3 lãnh đạo cao nhất của tà thuyết Đức Chúa Trời Mẹ

Bên cạnh tà thuyết sai lầm nghiêm trọng về “Đức Chúa Trời Mẹ”, tà giáo này còn truyền mạng lệnh cho các giáo dân khi cầu nguyện phải nhân danh của Đấng Ki-tô AhnSahngHong. Mạng lệnh này đi nghịch lại với sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu trong Tin mừng Thánh Gio-an 14 : 13 – 14:

Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó.

 

Thư Gio-an 14 : 13 – 14

Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người

và tặng ban danh hiệu

trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.

Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su,

cả trên trời dưới đất

và trong nơi âm phủ,

muôn vật phải bái quỳ ;

và để tôn vinh Thiên Chúa Cha,

mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng :

“Đức Giê-su Ki-tô là Chúa”

 

Thư gửi tín hữu Phi-líp-phê 2 : 9 – 11

Rõ ràng, Danh Chúa Giê-xu là danh trên hết mọi danh, vậy mà AhnSahngHong lại dám đặt danh mình trên cả danh của Ngài. Đây chính là hành động ưa thích của kẻ nghịch lại Đấng Ki-tô tức là Sa-tan (Ê-sai 14:12-14; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:4).

Nhiều người sẽ tự xưng là Đấng Ki-tô trước Ngày Chúa Giê-su tái lâm

Sau đó, lúc Người ngồi trên núi Ô-liu, các môn đệ tới gặp riêng Người và thưa : “Xin Thầy nói cho chúng con biết khi nào những sự việc ấy xảy ra, và cứ điềm nào mà biết ngày Thầy quang lâm và ngày tận thế ?”

 

Đức Giê-su đáp : “Anh em hãy coi chừng, đừng để ai lừa gạt anh em, vì sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến nói rằng : “Chính Ta đây là Đấng Ki-tô”, và họ sẽ lừa gạt được nhiều người.

 

Tin mừng theo Thánh Matthew 24 : 3 – 5

Từ khi ông bà nguyên tổ của con người là Adam và Eva phạm tội chống nghịch lại Thiên Chúa – Đấng Tạo Dựng nên họ, con người đã xa cách Thiên Chúa và là giống loài phải chết. Tuy nhiên, vì yêu thương nhân loại, Thiên Chúa sai Ngôi Hai, Chúa Giê-su Ki-tô xuống thế làm người, chết thay cho tội lỗi nhân loại, và Ngài đã làm Chúa Giê-su Ki-tô phục sinh từ sự chết, qua đó ban ơn tha thứ tội lỗi cho những ai tin nhận Chúa Giê-su là Con Một Thiên Chúa và tặng ân sự sống đời đời. Còn những ai không tin Chúa Giê-su là Con Một Thiên Chúa sẽ bị kết án. Chúa Giê-su cũng tuyên bố vào một thời điểm nào đó trong tương lai Ngài sẽ quay trở lại để cứu chuộc những ai tín thác nơi Ngài.

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án ; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. Và đây là bản án : ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ : các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.”

– Tin mừng Thánh Gio-an 3 : 16 – 21

Chẳng vậy, Người đã phải chịu khổ hình nhiều lần, từ khi thế giới được tạo thành. Nhưng nay, vào kỳ kết thúc thời gian, Người đã xuất hiện chỉ một lần, để tiêu diệt tội lỗi bằng việc hiến tế chính mình. Phận con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét. Cũng vậy, Đức Ki-tô đã tự hiến tế chỉ một lần, để xoá bỏ tội lỗi muôn người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, nhưng lần này không phải để xoá bỏ tội lỗi, mà để cứu độ những ai trông đợi Người.

 

– Thư gửi tín hữu Híp-ri 9 : 26 – 28

Chúa Giê-su phục sinh từ sự chết để ban ơn cứu rỗi cho những ai tín thác nơi Ngài.

Trong tin mừng theo Thánh Matthew chương 24, khi các môn đệ xin Chúa Giê-su một điềm báo về Ngày Quang Lâm của Chúa Giê-su – Ngày phán xét kẻ sống và kẻ chết tùy theo việc họ làm, Chúa Giê-su đã răn bảo rằng: “Anh em hãy coi chừng, đừng để ai lừa gạt anh em, vì sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến nói rằng : “Chính Ta đây là Đấng Ki-tô”, và họ sẽ lừa gạt được nhiều người.”

Sự ứng nghiệm của Lời Chúa đang xảy ra trong thế kỷ 20 và 21 của chúng ta, tà giáo đang xuất hiện nhiều và ngày càng tinh vi hơn. Các tà giáo có tiên tri giả (Chứng nhân Giê-hô-va, Cơ Đốc Phục Lâm, Cơ Đốc Giáo Khoa Học, Mormon…) và Đấng Ki-tô Giả (Đức Chúa Trời Mẹ…) ngày càng xuất hiện nhiều và đang ngày càng bành trướng cách mạnh mẽ. Chúng len lỏi và tìm cách ảnh hưởng đến xã hội thông qua những nhân vật có quyền lực trên cả kinh tế, chính trị lẫn nền công nghiệp giải trí. Điều đáng sợ là các tà giáo này lại dùng chính Kinh Thánh để bênh vực cho giáo lý của họ.

Nhưng điều đang lo ngại lại nhất chính là tinh thần truyền giáo mạnh mẽ, không sợ hãi, và hệ thống huấn luyện chặt chẽ của họ. Từng đôi một, họ ra đi khắp các hang cùng, ngõ hẻm, hễ thấy cơ hội là lập tức tìm cách để rao giảng tà thuyết của mình. Ngược lại, các tín hữu Ki-tô Giáo của chúng ta ngày hôm nay lại không có sự hiểu biết vững vàng về Lời Chúa, dẫn tới việc bối rối, hoang mang khi nghe về giáo lý của họ, rồi dễ bị lôi kéo và đi theo niềm tin sai trật để rồi bị hư mất linh hồn.

Giáo dân tà thuyết “Đức Chúa Trời Mẹ” và biểu ngữ “I have already come” (tạm dịch: Ngài đã tái lâm).

Những điềm báo với việc xuất hiện những người ngộ nhận là Chúa Giê-su trong xác phàm, chiến tranh và tin đồn chiến tranh, động đất, đói kém, cùng việc bách hại Ki-tô Giáo với một quy mô chưa từng có trong lịch sử đang ứng nghiệm Lời Chúa Giê-su trong Tin mừng Thánh Matthew chương 24, báo hiệu Ngày Tái Lâm của Chúa đang đến rất gần. Hy vọng mỗi người con đích thực của Thiên Chúa thật sự đứng vững vàng trên Lời Chúa Giê-su để nắm chắc ơn cứu chuộc lớn lao của chính mình và gia đình, đồng thời không quên việc rao giảng Tin Mừng để cứu dân tộc Việt Nam, vì Ngày Tái Lâm của Chúa Giê-su – Ngày phán xét kẻ sống và kẻ chết đã rất gần rồi.

Khi Đức Giê-su từ trong Đền Thờ đi ra, thì các môn đệ của Người lại gần chỉ cho Người xem công trình kiến trúc Đền Thờ. Nhưng Người nói : “Anh em nhìn thấy tất cả những cái đó, phải không ? Thầy bảo thật anh em : tại đây, sẽ không còn tảng đá nào trên tảng đá nào ; tất cả đều sẽ bị phá đổ.” Sau đó, lúc Người ngồi trên núi Ô-liu, các môn đệ tới gặp riêng Người và thưa : “Xin Thầy nói cho chúng con biết khi nào những sự việc ấy xảy ra, và cứ điềm nào mà biết ngày Thầy quang lâm và ngày tận thế ?”

 

Đức Giê-su đáp : “Anh em hãy coi chừng, đừng để ai lừa gạt anh em, vì sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến nói rằng : “Chính Ta đây là Đấng Ki-tô”, và họ sẽ lừa gạt được nhiều người.

Anh em sẽ nghe có giặc giã và tin đồn giặc giã ; coi chừng, đừng khiếp sợ, vì những việc đó phải xảy ra, nhưng chưa phải là tận cùng. 7 Quả thế, dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. Sẽ có những cơn đói kém, và những trận động đất ở nhiều nơi.

Nhưng tất cả những sự việc ấy chỉ là khởi đầu các cơn đau đớn.

 

“Bấy giờ, người ta sẽ nộp anh em, khiến anh em phải khốn quẫn, và người ta sẽ giết anh em ; anh em sẽ bị mọi dân tộc thù ghét vì danh Thầy. Bấy giờ sẽ có nhiều người vấp ngã. Người ta sẽ nộp nhau và thù ghét nhau. Sẽ có nhiều ngôn sứ giả xuất hiện và lừa gạt được nhiều người. Vì tội ác gia tăng, nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội đi. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.

 

“Tin Mừng này về Vương Quốc sẽ được loan báo trên khắp thế giới, để làm chứng cho mọi dân tộc được biết. Và bấy giờ sẽ là tận cùng.”

 

“Vậy, khi anh em thấy đặt trong nơi thánh Đồ Ghê Tởm Khốc Hại mà ngôn sứ Đa-ni-en đã nói đến người đọc hãy lo mà hiểu !  thì bấy giờ ai ở miền Giu-đê, hãy trốn lên núi, 17 ai ở trên sân thượng thì đừng xuống lấy đồ đạc trong nhà, ai ở ngoài đồng, đừng trở lại phía sau lấy áo choàng của mình. Khốn cho những người mang thai và những người đang cho con bú trong những ngày đó ! Anh em hãy cầu xin cho khỏi phải chạy trốn vào mùa đông hay ngày sa-bát. Vì khi ấy sẽ có cơn gian nan khốn khổ đến mức từ thuở khai thiên lập địa cho đến bây giờ chưa khi nào xảy ra, và sẽ không bao giờ xảy ra như vậy nữa. Nếu những ngày ấy không được rút ngắn lại, thì không ai được cứu thoát ; nhưng, vì những người được tuyển chọn, các ngày ấy sẽ được rút ngắn.

 

“Bấy giờ, nếu có ai bảo anh em : “Này, Đấng Ki-tô ở đây” hoặc “ở đó”, thì anh em đừng tin. Thật vậy, sẽ có những Ki-tô giả và ngôn sứ giả xuất hiện, đưa ra những dấu lạ lớn lao và những điềm thiêng, đến nỗi chúng lừa gạt cả những người đã được tuyển chọn, nếu có thể. Thầy báo trước cho anh em đấy !

 

“Vậy, nếu người ta bảo anh em : “Này, Người ở trong hoang địa”, anh em chớ ra đó ; “Kìa, Người ở trong phòng kín”, anh em cũng đừng tin. Vì, như chớp loé ra từ phương đông và chiếu sáng đến phương tây thế nào, thì cuộc quang lâm của Con Người cũng sẽ như vậy.

Xác chết nằm đâu, diều hâu tụ đó.

 

“Ngay sau những ngày gian nan ấy, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời sa xuống và các quyền lực trên trời bị lay chuyển. Bấy giờ, dấu hiệu của Con Người sẽ xuất hiện trên trời ; bấy giờ mọi chi tộc trên mặt đất sẽ đấm ngực và sẽ thấy Con Người rất uy nghi vinh hiển ngự giá mây trời mà đến. Người sẽ sai các thiên sứ của Người thổi loa vang dậy, tập hợp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương, từ chân trời này đến chân trời kia.

 

“Anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà học hỏi. Khi cành nó xanh tươi và đâm chồi nảy lộc, thì anh em biết là mùa hè đã đến gần. Cũng vậy, khi thấy tất cả những điều đó, anh em hãy biết là Con Người đã đến gần, ở ngay ngoài cửa rồi. Thầy bảo thật anh em : thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Còn về ngày và giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay cả người Con cũng không ; chỉ một mình Chúa Cha biết mà thôi.

 

“Quả thế, thời ông Nô-ê thế nào, thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước nạn hồng thuỷ, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu. Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thuỷ ập tới cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại ; hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại.

 

“Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này : nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.

 

Tin mừng Thánh Matthew chương 24 : 1 – 44

“Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng : “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã cho uống ; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc ; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng ; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.” Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng : “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống ; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước ; hoặc trần truồng mà cho mặc ? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu ?” Đức Vua sẽ đáp lại rằng : “Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng : “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã không cho uống ; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước ; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc ; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng.” Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng : “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu ?” Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng : “Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.” Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời.”

 

Tin mừng Thánh Matthew 25 : 31 – 46

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *