Đức Hồng Y Burke: Cuộc trò chuyện của ông Scalfari với ĐGH Phanxicô về Hỏa Ngục là “hết sức bê bối”

05/04/2018 Nguồn: http://catholicherald.co.uk/news/2018/04/05/cardinal-burke-scalfari-interview-on-hell-was-profound-scandal/ Tác giả: Đan Sĩ Tác dụng ngược từ cuộc phỏng vấn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô với ông Eugenio Scalfari, mà trong đó rõ ràng ông đã đưa ra … Đọc tiếp Đức Hồng Y Burke: Cuộc trò chuyện của ông Scalfari với ĐGH Phanxicô về Hỏa Ngục là “hết sức bê bối”