1175. Thiên Chúa Cha: Hỡi đoàn con nhỏ bé yêu dấu của Ta, hãy can đảm lên vì Vương Quốc Vinh Hiển của Ta sẽ sớm thuộc về các con

Thứ hai ngày 21 tháng 7 năm 2014, lúc 14:23

Hỡi các con thân yêu của Ta, Ta đã dựng nên thế giới là để chia sẻ sự Hiện Hữu của Ta với từng người trong các con. Khi ấy Ta đã san sẻ Tình Yêu của Ta và chính khi ấy, thế giới đã được hiệp nhất trong Ta. Các thiên thần của Ta đã hân hoan vui mừng trong Vương Quốc mới được hình thành của Ta và Tình Yêu của Ta đã lan rộng ra khỏi Vương Quốc của Ta, vì Ta muốn như vậy.

Trong khi nhân loại oán than về Tình Yêu của Ta, thì Ta lại biết rằng Nỗi Đau Buồn của Ta sẽ được bù đắp khi Ta đổi mới Địa Cầu để chấm dứt tội lỗi. Thời Điểm của Ta sẽ sớm diễn ra, khi mà tất cả các con sẽ sống theo Thánh Ý của Ta. Thánh Ý của Ta sẽ ngự trị trong tâm hồn của con cái Ta. Tất cả các con sẽ lại được hân hoan vui mừng.Trước khi Ngày Trọng Đại diễn ra, nhân loại sẽ gây ra nhiều đau thương vì tội lỗi đã tạo ra sự chia rẽ khủng khiếp đối với Ta.

Chừng nào tội lỗi còn tồn tại, thì nhân loại vẫn còn phải chịu đau khổ thử thách do những kẻ thù ghét Ta gây ra. Hắn, tên ác quỷ, sẽ tỏ ra như thể hắn yêu thương các con, quan tâm chăm sóc cho các con và hắn sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng đối với từng người trong các con, cho đến khi Ta sai Thánh Tử của Ta quy tụ các con vào trong Vòng Tay Thánh Thiêng của Người. Hỡi đoàn con nhỏ bé yêu dấu của Ta, hãy can đảm lên vì Vương Quốc Vinh Hiển của Ta sẽ sớm thuộc về các con, các con và gia đình các con sẽ sống theo Thánh Ý của Ta. Khi Thánh Ý của Ta được hoàn tất nơi các con, thì thế giới, bao gồm Trời và Đất, sẽ hiệp nhất nên một. Khi Chúng Ta hiệp nhất nên một, sẽ không còn đau thương, thống khổ, vì tội lỗi sẽ hoàn toàn bị loại bỏ.

Cha Hằng Hữu của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *