Như thể có hai mặt trời trên bầu trời Colorado

04/12/2017

Nguồn: http://strangesounds.org/2017/12/two-suns-in-the-sky-of-colorado-supermoon-trilogy-video.html


Ngày 3 tháng 12 năm 2017, chuỗi ba siêu trăng đã bắt đầu với siêu trăng đầu tiên trong ngày 3 tháng 12 năm 2017 và kết thúc vào ngày 31 tháng 1 năm 2018. Siêu trăng cuối cùng là Super ‘Blue Moon’ có màu đỏ máu vì nó cũng mang đặc điểm của nguyệt thực toàn phần. Và một điều lạ thường xảy ra trên bầu trời Colorado: Siêu trăng chồng lên với ánh mặt trời, NHƯ THỂ LÀ BẤT THÌNH LÌNH CÓ 2 MẶT TRỜI TRÊN BẦU TRỜI. Hoặc có thực sự có hai mặt trời trên bầu trời? Tùy ý bạn quyết định:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *