Sẽ có một cuộc chủng ngừa toàn cầu, mà nếu các con tiêm chủng, thì các con sẽ chết

TRÍCH SỨ ĐIỆP CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ BAN CHO TIÊN TRI MARIA DIVINE MERCY NGÀY 13 THÁNG 10 NĂM 2012, LÚC 16 : 10

Hỡi con gái của Ta, những lời tiên tri tại Fatima giờ đây đang bắt đầu diễn ra trên thế giới.

Các chính phủ toàn cầu, được tạo ra tại những quốc gia đang cùng nhau làm việc không ngừng để sớm hoàn tất công việc của họ, công việc ấy sẽ sớm được bày ra cho nhân loại.

Ngay sau đó, sẽ có một tôn giáo toàn cầu mới, một sự ghê tởm trong Ánh Mắt của Cha Ta.

Giáo Hội của Ta đã bị tàn phá bởi những kẻ thù từ bên trong, chúng là những con sói đội lốt cừu. Chúng lừa dối tất cả những ai mà chúng tiếp xúc.

Sẽ có một cuộc chủng ngừa toàn cầu, mà nếu các con tiêm chủng, thì các con sẽ chết.

Đây là thời điểm mà chỉ có cầu nguyện thật nhiều mới có thể làm giảm đi tác động của tội ác khủng khiếp gây ra bởi tổ chức thượng lưu nắm quyền lực.

Chúng đang làm việc trong mọi thành phần chính phủ của các con, và những người làm việc với chúng mỗi ngày, đều biết những gì chúng đang làm.

Chúng hết sức quỷ quyệt đến nỗi chúng thể hiện mọi việc làm độc ác như là những việc làm cao cả, những việc phụng sự lớn lao dành cho nhân loại. Chúng sẽ làm tất cả những gì có thể được để báng bổ mọi thứ liên qua đến Thiên Chúa.

Chúng sẽ truyền bá rộng rãi cho tà giáo. Những con cái Thiên Chúa vốn đón nhận những thứ luật pháp và những sự tuyên truyền của chúng sẽ bị tàn phá bởi đường lối độc ác của chúng.

Các con phải xin ơn bảo vệ, nhưng trên tất cả, các con phải cầu nguyện cho những linh hồn này. Chúa Cha đang có ý định trừng phạt họ. Người sẽ tách từng người trong số họ ra và tiêu diệt họ. Nếu không có lời cầu nguyện của các con thì họ sẽ bị hư mất và sẽ bị ném vào hồ lửa.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *