Họ sẽ dẫn đưa hàng triệu người Công Giáo vào sự lầm lạc nghiêm trọng và các Giáo Hội của Ta sẽ mất đi sự Thánh Thiện

Thứ sáu ngày 4 tháng 4 năm 2014, lúc 23:20 Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Thiên Chúa không mặc khải cho loài người những lời tiên tri để … Đọc tiếp Họ sẽ dẫn đưa hàng triệu người Công Giáo vào sự lầm lạc nghiêm trọng và các Giáo Hội của Ta sẽ mất đi sự Thánh Thiện