Hãy coi chừng: Thứ Tôn Giáo Mang Tính Toàn Cầu Mới có vẻ như là một tổ chức tốt lành, thánh thiện và giàu tình thương

Chúa Nhật ngày 8 tháng 7 năm 2012, lúc 17:17 Hỡi con gái yêu dấu của Ta, sự bội giáo khủng khiếp mà Ta đã nói tới, giờ đây đang … Đọc tiếp Hãy coi chừng: Thứ Tôn Giáo Mang Tính Toàn Cầu Mới có vẻ như là một tổ chức tốt lành, thánh thiện và giàu tình thương