Lời tiên tri

Xem thêm

Trên đường thiên lý

Xem thêm

Sự bách hại của Nga đối với các Ki-tô hữu gia tăng: Putin không thể tin tưởng

Share this…14/04/2018 Nguồn: https://www.express.co.uk/news/world/904717/Putin-communism-christianity-Russia-Lenin-saint-bolshevik-revolution-Stalin-atheism-news Tác giả: Brandon Showalter ‘Chủ nghĩa Cộng sản giống như Ki-tô Giáo và Lenin là một VỊ THÁNH’: ông Putin tuyên bố trong cuộc phỏng vấn gây …

Tìm hiểu Ki-Tô Giáo

View All

Người đã ly dị tái hôn được rước lễ theo quyền “tòa trong” không?

Share this…Nguồn: Gpbanmethuot Hỏi (chi tiết):  Trong cuộc thảo luận gần đây tại một cuộc họp của giáo hạt, một linh mục tiết lộ rằng ngài đã cho rước lễ …

Nguồn gốc Lễ Giáng Sinh

Tìm hiểu đức tin Ki-Tô Giáo: Ngày Tận Thế (Kỳ cuối)

Tìm hiểu đức tin Ki-Tô Giáo: Đấng Cứu Thế – Kỳ 3

Tìm hiểu đức tin Ki-Tô Giáo: Loài người sa ngã – Kỳ 2